ZDRAVÍ

PODÍVEJME SE NEJDŘÍVE NA ZÁKLADNÍ POJMY O ZDRAVÍ.

Existuje již mnoho myšlenek, definicí, průzkumů a knih na téma zdraví a i nadále budou asi přibývat. Je pravděpodobné, že náš soused bude mít jiný názor, jinou definici toho, co je zdraví, a jak o něj vhodně pečovat. Pokusíme se pochopit, co znamenají moudrosti jako "ve zdravém těle zdravý duch" nebo "zdraví je, když nic nebolí". Podle WHO je zdraví "stav úplné tělesné, duševní a společenské pohody, nejen nepřítomnost nemoci... ".

Podívejme se nejdříve na různé základní aspekty, např. co je dualita - zdraví versus nemoc, a především pochopme, co a kdo vlastně jsme, a které přírodní zákony je vhodné respektovat, abychom byli zdraví a mohli vést kvalitní život. V první etapě se pokusme pochopit, jaký je vztah mezi zdravím a nemocí a co je vlastně nemoc. Má vůbec smysl být nemocný nebo je to pouhý trest nebo trápení, které si někdo vymyslel nebo ...? Je vlastně nemoc negativní?

S odpovědí na otázku: "Jak nás příroda může upozornit na to, že možná nemyslíme / nejednáme úplně v souladu se zákony přírody?" se nám pravděpodobně podaří vydat vhodným směrem k chápání nemoci.

Pro veškeré nové chápání a nastavení vhodných myšlenkových procesů je podstatné uvědomit si základní hypotézy a pokusit se pomocí biologických (logické se životem) postupů rozšířit naše vědomí a vnímání zákonů přírody.

Zdraví versus nemoc

Zkusme se nejdříve na vše podívat z hlediska různých národů a jazyků, na symboliku a významy slov. Je zajímavé podívat se na slovo zdraví: ve francouzštině je slovo sain = zdraví a saint = svatý (slova se vyslovují stejně), maladie = nemoc pochází z mal a dire = neschopnost říct (vyjádřit), v němčině heilen = uzdravovat a heilig = svatý, a v češtině máme nádherné slovo nemoc a toto slovíčko nám říká ne-moci. A slovo moc má navíc 2 významy - moc jako hodně anebo jako mocenský. Často stačí pouze pochopit, co slova vyjadřují.

V přírodě jsou věci / pojmy, které nemají vlastní existenci, ale vznikají na základě nepřítomnosti druhé polarity. Příklad světlo a tma. Tma v přítomnosti světla neexistuje a tudíž tma je nepřítomnost světla. Problém je nepřítomnost řešení. Nevědomí je nepřítomnost vědomí. Neznalost je nepřítomnost znalosti. A na tomto základě můžeme pomocí analogického myšlení též přijmout, že nemoc je nepřítomnost zdraví. Ať se jedná o různé druhy nemocí.

Je velmi zajímavé pochopit, že věda objevuje zákony, ale netvoří je, že naše logická mysl není často ani schopná představit si to, co se opravdu děje (například, že náš organismus/metabolismus vykonává miliardy miliard reakcí každou vteřinu). Jaké zákony umožňují, aby naše tělo žilo, a jak vlastně s naší myslí a naším tělem zacházíme.

Nyní se postavme do role energie - nebo toho/co stvořilo vesmír a veškeré zákony, které postupně věda objevuje a zřejmě ještě bude dlouho objevovat (princip asymptot). Jak vytvořit něco (lidskou bytost), která má roli se vyvíjet, a jak nás upozornit na to, že něco neděláme (nemyslíme, nemluvíme, nejednáme ...) s respektem k zákonům přírody? Naše mysl nemá hranice, můžeme si představit cokoliv a být přesvědčení, že je to správně.

Mnoho lidí se touto otázkou zabývá v průmyslu v oblasti signalizace a mnoho dnešních přístrojů má různé způsoby, jak nás upozornit na to, že je třeba něco dělat nebo nedělat. Příklady najdeme u auta, u domácích spotřebičů, strojů .... Když se nám v autě rozsvítí oranžová kontrolka, co to znamená? A co bychom dělali, kdyby nefungovala? Kdyby tam nebyla, jak bychom byli upozorněni na to, že je třeba něco změnit, udělat? To, co je podstatné, je: jaké reakce/řešení máme k dispozici? Máme několik možností, jak vyřešit, aby kontrolka nesvítila: zalepit ji, rozbít ji, přestřihnout drát, vypnout pojistku atd.... nebo se zastavit u benzínové pumpy a natankovat vhodné palivo. Co kdyby nemoc nebyla náš nepřítel, něco špatného (možná nepříjemného), ale právě to, co nás upozorňuje, že je vhodné něco vylepšit, změnit v našem životě, pochopit něco nového. Jinou vhodnější definici jsem doposud nenašel z hlediska principu. Nemoc nám pouze ukazuje, že je vhodné, abychom něco udělali / změnili v našem myšlení, postoj v našem životě, věnovali se oblasti, která nám je ukázána. Nemoc a bolest mají svou roli (a nedá se tvrdit, že jsou příjemné nebo že si je přejeme) a upozorňují nás na to, že je vhodné se věnovat dané oblasti a řešit příčiny. Najít opět naši vhodnou cestu vývoje v souladu se zákony přírody. Pochopit je a respektovat je.

Co a jak děláme pro naše zdraví?

A s naším zdravím je to podobně jako s tou kontrolkou. Můžeme i tankovat před tím = PREVENTIVNĚ, než se rozsvítí kontrolka anebo čekat, až se auto zastaví = OPRAVNĚ.

Než budeme pokračovat, je vhodné si uvědomit několik podstatných základních parametrů toho, co jsme:

 • První princip: VŠE JE ENERGIE.
 • Druhý princip: SKLÁDÁME SE Z TĚLA (to nazýváme hmotou) A MÁME SCHOPNOST MYSLET (jiné nehmotné rozměry). Co je myšlení a principy, jak jsou naše bytosti nádherně složeny a organizovány, trochu probereme v dalších pokračováních (naše energetická struktura se skládá z 21 poschodí, 18 permanentních a 18 nepermanentních energetických středisek, různých struktur a stovek různých bodů, se kterými se pracuje v ETIOMEDICÍNĚ)
 • Třetí princip: NÁŠ ORGANISMUS JE NEUVĚŘITELNÉ DÍLO, ZA KTERÉ JSME SAMI ZODPOVĚDNÍ: o čem a jak myslíme, dýcháme, jíme, pijeme, hýbeme se, sportujeme .....

Například:

Přijali jsme pojem hmoty, která se skládá z atomů (mnoho miliard), které se skládají z JÁDRA A ELEKTRONŮ

 • Kdyby jádro mělo velikost 1 cm, elektron by se točil 100 až 1000 metrů dál
 • Elektron oběhne kolem jádra každou vteřinu 6,6 * 1015 = 6 600 000 000 000 000 krát
 • Jeden lidský mozek se skládá přibližně z 1 000 000 000 000 buněk a 150 000 km dlouhých drah (přibližně vzdálenost 4krát kolem zeměkoule na úrovni rovníku)
 • Náš metabolismus vykonává miliardy miliard reakcí každou vteřinu
 • KAŽDÁ FUNKCE NAŠEHO ORGANISMU POTŘEBUJE SVÉ KATALÝZY, SVÉ KATALYZÁTORY
 • VŠE SPOLUPRACUJE DLE ZÁKONITOSTI
 • KDYŽ VŠE DOBŘE FUNGUJE = ZDRAVÝ ŽIVOT

NEUVĚŘITELNÉ, KDO JE SCHOPEN TO SPOČÍTAT A TA ČÍSLA SI PŘEDSTAVIT. Toto je pouhá část toho, co jsme, a toho, co všechno náš organismus vykonává každou vteřinu pro náš život.

K tomu

 • Je možné pouze obdivovat a přistupovat s velkou pokorou, co zákony přírody vykonávají (biologické) a k tomu, co to vše stvořilo.
 • Naše zdraví je také založeno na správném biologickém fungování našeho organismu pro udržení zdravé homeostázy
 • Zdravý život = KATALÝZY PROBÍHAJÍ PŘÍRODNĚ A BIOLOGICKY
 • Katalýzy probíhají pouze s katalyzátory. A to je 0,01 % naší váhy neboli kolem 7 gramů (na 70 kg)
 • Naše fyzické tělo se skládá pouze z atomů. Stejně jako veškerá hmota (jídlo, domy, příroda atd.)

Podívejme se nyní na to, z čeho se skládá naše tělo z hlediska atomů (prvků):

Z prvků konstrukčních (dům) v % váhy

 • Kyslík a vodík 80%
 • Uhlík 13%
 • Dusík, Vápník, Hořčík, Fluor, Fosfor, Draslík, Silicium, Sodík a Síra 6,99%

Prvků katalyzátorů, stopové prvky

 • (topeni, elektřina, voda) 7gr. 0.01%
 • Mn - MANGAN, Cu - MĚĎ, Zn - ZINEK, Fe - ŽELEZO, Cr - CHROM, Se - SELEN, I - JÓD, Mo - MOLYBDEN, ....
 • 7 GRAMŮ neboli 0,01 % tělesné hmotnosti = stopové prvky
 • JSOU KATALYZÁTORY BIOLOGICKÝCH FUNKCÍ ORGANISMU BEZ NICH je život nemožný a oni jsou zodpovědné za rovnováhu našeho zdraví na fyziologické úrovni.

A K TOMU, ABYCHOM ŽILI ZDRAVĚ, JSOU KATALYZÁTORY NEZBYTNÉ

a UMOŽŇUJÍ VHODNÉ BIOLOGICKÉ REAKCE V ORGANISMU.

Příklad: KYSLÍK se sám bez ŽELEZA v organismu nehne.

Přirozený přísun těchto katalyzátorů jsou potraviny.

Na základě těchto faktů je vhodné si uvědomit že:

 • Naše tělo je neuvěřitelné
 • Jsme sami zodpovědní za to, jak s ním zacházíme
 • Jediná možnost, jak udržet zdraví, je respektovat přírodní a biologické zákony a žít s nimi v souladu

ZÁKLADY ZDRAVÉHO A KVALITNÍHO ŽIVOTA JSOU:

SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ

VHODNÉ PITÍ

VHODNÉ JÍDLO

POHYB

VHODNÉ MYŠLENÍ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11