DÝCHÁNÍ

PODSTATA: dech, princip a základ života, dýchání je nezbytné pro náš život

NAŠE DOPORUČENÍ:
DÝCHÁNÍ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKTIVITA PRO NAŠE PŘEŽITÍ. Bez dýchání přežijeme pouze pár minut. Náš organismus vyrábí energii z kyslíku, který přijímáme dýcháním. Ale ve škole nás nikdo neučí, jak vhodně dýchat. Často to nevědí ani naši rodiče. 

Co vhodného můžeme udělat pro naše zdraví?

NOVAT SE AKTIVNĚ NAŠEMU DÝCHÁNÍ, ABY BYL NÁŠ ŽIVOT ZDRAVÝ. 

PROČ JE VHODNÉ AKTIVNĚ DÝCHAT, A JAK?

 • Kolik pozornosti a času věnujeme dýchání?
 • Kdo z nás věnuje aktivní pozornost dýchání?
 • Zkuste si s nafukovacím balónkem změřit objem vašeho dechu. Je to pár decilitrů nebo litrů?
 • Zkuste pozorovat, jak kdo dýchá.

V mé praxi vždy sleduji, jak osoby dýchají, a věnuji pečlivou pozornost pacientům, jak se jejich plíce plní a vyprazdňují.  Pozoruji, co se na jejich těle hýbe - hrudní koš, břicho ...

DÝCHÁNÍ JE ZÁKLADEM NAŠEHO ŽIVOTA za předpokladu, že dýcháme vhodný vzduch. Víme, že když jsme déle než pár minut bez dechu (v průměru kolem 7 minut), naše tělo přestává vykonávat své metabolické funkce až po celkové zastavení. V poměru k tomu, že bez vody vydržíme kolem 3 dnů a bez jídla přibližně 90 dnů, je patrné, jak důležité je dýchání. Poznámka: světový rekord bez dechu je více než 25 minut, ale to je výjimka.

Co se děje při dýchání a jaká je jeho role?

 • Plíce jsou naše část těla, která má největší plošný kontakt s vnějším světem - kolem 70 m2. Jedná se o princip výměny: dávání a přijímání.
 • S nádechem dodáváme našemu organismu O2 - kyslík, ze kterého naše buňky vyrábějí energii.
 • Při výdechu vylučujeme, co náš organismus již nepotřebuje: CO2 - oxid uhličitý (nadbytek).

Proč při chůzi do kopce, při výstupu po schodech, sportovním výkonu atd... dýcháme jinak? Jakmile se hýbeme v opačném směru, než je gravitační síla (zemská přitažlivost), potřebujeme více energie = více kyslíku = rychlejší a hlubší dýchání.

Při nedostatku kyslíku není náš organismus schopen vyrábět dostatek energie, z toho vzniká hypoxie (nedostatek kyslíku v těle, event. v jednotlivých tkáních).

Při nevhodném dýchání se rychleji unavíme. Dalším příkladem je cerebrální hypoxie = nedostatek kyslíku v mozku může ohrozit zdraví této důležité části těla. Pokud mozek nedostává dostatek kyslíku po dlouhou dobu, je následkem smrt některých buněk a mozku. A např. nadváha vede k tomu, že nevhodně dýcháme, neboť dutina břišní tlačí na bránici.

NYNÍ PROBEREME NĚKOLIK ROZMĚRŮ NAŠEHO DÝCHÁNÍ 

JE NEUVĚŘITELNÉ, ŽE HLU-BOKÉ DÝCHÁNÍ MŮŽE MÍT NA NÁŠ ORGANISMUS TAKOVÝ VLIV.

K tomu je třeba pár údajů a srovnání. Rozumná dávka jídla a pití pro dospělou osobu (s ohledem na druh práce, sportování, atd. ...) je kolem 1 kg potravin a k tomu 1,5 až 2 litry tekutin. Následně vyloučíme stejný objem toho, co sníme a vypijeme (to znamená netloustneme ani nehubneme), za předpokladu, že náš metabolismus vhodně pracuje. Vhodným dýcháním přijímáme mnohonásobně více kyslíku z hlediska objemu i hmotnosti, než potravin a tekutin. Velké štěstí je, že z objemu kyslíku se netloustne, ale vyrábí energie v buňce. Čím více kyslíku, tím více energie. 

Podívejme se, co nám říkají čísla a hodnoty z hlediska přísunu kyslíku našemu organismu.

Jaký je rozdíl, když dýcháme povrchně nebo zhluboka?    

Faktory, které zohledňujeme při výpočtu:

 • objem nádechu a výdechu
 • váha vzduchu
 • složení vzduchu
 • poměr kyslíku ve vzduchu

Tato čísla se samozřejmě liší, pokud se nacházíme v zakouřeném / znečištěném prostředí nebo v lese, u moře, ...

Začněme s váhou vzduchu a jeho složením.

Navíc, měříme-li přesně hmotnost metru krychlového suchého vzduchu, dostaneme 1,204 kg při 1.013,25 tlaku v hektopascalech (1 bar) a teplotě 20 °C. Za těchto okolností litr vzduchu váží 1,2 gramu.

Z toho vyplývá, že:

Z VÝŠE UVEDENÝCH HODNOT VYPLÝVÁ, ŽE HLUBOKÉ DÝCHÁNÍ DODÁVÁ NAŠEMU ORGANISMU 8,6x VÍCE KYSLÍKU PRO TVORBU ENERGIE, NEŽ POVRCHNÍ DÝCHÁNÍ.                 CO MYSLÍTE, JE TO NÁDHERNÉ?

Pro vhodné a kvalitní dýchání nám nestačí pouze množství, ale je potřeba zohlednit i způsob dýchání.

ZPŮSOB DÝCHÁNÍ

základ je:

 • vdechovat nosem. A můžete zkusit chvilku vdechovat pouze levou nebo pravou nosní dírkou.
 • vydechovat nosem. Lepší vyprázdnění plic dosáhneme, když vydechujeme ústy. Čím hlouběji vydechujeme (ústy), tím více oxidu uhličitého odstraníme z těla, tím více místa tvoříme pro nový vzduch.

Nejdříve si uvědomte, jak dýcháte nyní, jaké části těla se hýbají. U mnoha osob se nehýbe téměř nic, což znamená malý objem nádechu/výdechu.

Existují různé techniky dýchání (například břichem pro orient), ale zkusme to jinak. Technika vhodného dýchání je

DÝCHAT CO NEJVÍCE DO STRAN. PRO POMOC MŮŽETE POUŽÍVAT VAŠE RUCE PRO VÝDECH. TÍM ŽE PŘI VÝDECHUCHU TLAČÍTE RUKAMA DOVNITŘ NA ŽEBRA. 

 NÁŠ HRUDNÍK BY SE MĚL CO NEJVÍCE ROZTAHOVAT DO STRAN, A TO NĚKOLIK CENTIMETRŮ NA KAŽDOU STRANU

Zkuste následné cvičení - položte vaše prsty na obě strany hrudníku a zhluboka dýchejte a vnímejte. Na začátek cvičení si pro porovnání vyzkoušejte zhluboka vydechnout nosem a zhluboka vydechnout ústy. Pozorujte, zda vydechnete více ústy nebo nosem.

Cvičení: 

 • nejdříve zhluboka vydechněte ústy veškerý možný vzduch z plic, tak vyprázdníme kysličník uhličitý. Tím uděláte místo pro hluboký nádech = větší prostor pro více kyslíku 
 • nadechněte se tak, aby se vám nafoukli plíce co nejvíce do stran a rozšířila se spodní část hrudního koše
 • znovu vydechněte všechen vzduch ústy
 • pokračujte rytmicky dále a opakujte několikrát denně

VHODNÉ DÝCHÁNÍ = více kyslíku = více energie = lepší myšlení = lepší život

JEDEN Z MNOHA NEZNÁMÝCH FAKTŮ, ALE ZÁKLADNÍCH POJMŮ ETIOMEDICÍNY je, že ENERGII NADĚJE DO ŽIVOTA přijímáme kanály - JEHLANY / trychtýři, které se právě nacházejí tam, kde máme dýchat do stran hrudníku na úrovni žlutých šipek na obrázku výše. 
Vhodným dýcháním aktivujeme tyto kanály a získáváme naději do života.

Jaký vliv má kouření? 

Již se o kouření mnoho přemýšlelo, napsalo, mluvilo. Mnoha lidem neprospívá. Každopádně není vhodné soudit kuřáky. Je to jejich rozhodnutí a jejich zdraví, jejich zodpovědnost. Svoboda každého však končí tam, kde začíná svoboda druhého. Kouření může někomu v určitých životních etapách pomoci překonat období, která mohou být velmi zatěžující.  Ale je vhodné postavit se ke všemu čelem, postupně vše zpracovat, přijmout přírodní zákonitosti. Pochopit a přestat kouřit. Z hlediska dýchání však přijímáme do plic nevhodné látky (a doposud není veřejně známé, co vše cigarety obsahují, ,,,).

NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O KOUŘENÍ:

 • Je to zdravé? Na fyziologické úrovni všichni víme, že kouření zdravé není.
 • Co kouření vlastně dělá? Odpojuje (zamlžuje) nás od vyšších informačních úrovní.  
 • Je vhodné přestat? Ano, ale ne pro každého ihned. Osobně se vždy ptám srdce (orgán, který je vše-vědomý...), jestli je bytost připravena na to, aby přestala kouřit. Nebo zda potřebuje nejdříve pochopit a zpracovat své vnímání zákonitosti a vědomě přijmout další zákony přírody.
 • S pochopením a přijmutím Zákonitosti přirozeně nemáme chuť kouřit.

SOUHRN VHODNÉHO DÝCHÁNÍ

 • Hluboké dýchání přináší několikanásobně více kyslíku našemu organismu.
 • Buňky potřebují kyslík k výrobě energie = zdraví.
 • Vdechovat nosem.
 • Vydechovat nosem a pro plný výdech používat i ústa.
 • Dýchat do stran na úrovni spodní části hrudního koše, což aktivuje naší naději do života.

O všech zmíněných tématech je možné pokračovat mnohem dále ve vysvětleních. A uvědomme si, že i naše dýchání a myšlení vyžadují naši stálou pozornost. Je vhodné si několikrát denně udělat čas a naučit se vědomě vhodně dýchat a myslet. 

Přejeme vám nádherné pokračování na vašich životních cestách, plno energie a zdraví.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11