" Pouze my sami jsme

 zodpovědní za své zdraví "

NAŠÍM PŘÁNÍM JE, NABÍDNOUT VÁM
PODPORU VAŠEHO ZDRAVÍ,
ROZVOJ VAŠEHO VĚDOMÍ
A UŽÍVÁNÍ ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA

Pierre Boháč

Pierre Boháč

Po dětství prožitém v Čechách, se v roce 1968 přestěhoval s rodiči do Švýcarska. Kde objevoval nové, jazyk, zvyky, mentalitu, …

Od mládí se Pierre zajímal o pochopení co, proč a jak v životě je, … Kdo jsme v naší podstatě?

Začal se brzy zajímat o zdraví, o různé metody léčení, o náhledy na energie a náhledy na ZÁKONITOST. Začal studovat medicínu a dostudoval ekonomii na univerzitě v Lausanne (Ing. CH). A nadále pokračoval v dalších studiích a učení v oblasti léčení.

Po téměř 50 letech strávených ve Švýcarsku se přestěhoval do Čech, kde nyní žije.

Jeho zájmy se vždy rozvíjely v oblastech pochopení celostních bytostí, zdraví, léčení a pomoci ostatním s jejich rozvojem vědomí. Vždy si přál pochopit co je to zdraví / nemoc, život / smrt, jak vlastně vše společně funguje.

Kolem třicátého roku života zavedla Pierra jeho životní cesta k ETIOMEDICÍNĚ. Po osobních zkušenostech s léčením Etiomedicínou začal Etiomedicínu studovat u jejího objevitele pana MUDr. J.-L Brinette.

Otevřeli se mu nové neuvěřitelné rozměry o tom, kdo jsme a jak fungujeme na energetických úrovních. Cesta ho vedla k pochopení hodnot našeho srdce a k mnoha dalším uvědoměním toho jak lidské bytosti fungují.

Dospěl k různým poznatkům, jak na fyziologické, tak i na energetické úrovní. Naše Zdraví a Štěstí vyžadují naší pozornost a péči. Každý je zodpovědný za své zdraví to znamená za své dýchání, pití, stravu, pohyb, myšlení mluvení a jednání …

Nyní pomáhá ostatním léčením a sdílí poznání s těmi, kteří si přejí vyvíjet se na vlastní bytostní úrovni. Věnuje se léčení, seminářům, článkům, přírodní podpoře zdraví, realizaci WE AGREE/DOHODA, …

A přeje všem krásné pokračování na vlastních životních cestách v LÁSCE.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11