NAŠE PŘÁNÍ

       NAŠÍM PŘÁNÍM JE UMOŽNIT KAŽDÉMU ZAMYSLET SE A PŘÍPADNĚ VYLEPŠIT SVÉ MYŠLENÍ + POCHOPENÍ, MLUVENÍ + KOMUNIKACI, JEDNÁNÍ + CHOVÁNÍ, K TOMU, ABY MOHL ŽÍT ZDRAVĚJI, ŠŤASTNĚJI, SPOKOJENĚJI A V LÁSCE.


JE TO POUZE NA NÁS,
PRO JAKOU CESTU SE ROZHODNEME

BÝT ŠŤASTNÍ Z TOHO, CO JE
ŽÍT V PŘÁNÍ
ŽÍT V RESPEKTU LÁSKY a ZÁKONITOSTI VESMÍRU ŽÍT VĚDOMĚ SKUTEČNOST, ŽE VESMÍR
DĚLÁ VŠE, CO JE VHODNÉ PRO JEHO ROZVOJ

nebo

BÝT NEŠŤASTNÍ Z TOHO, CO NENÍ ŽÍT V CHTĚNÍ

NERESPEKTOVAT LÁSKU

ANI ZÁKONITOST VESMÍRU

ŽÍT V PŘEDSTAVĚ, ŽE VESMÍR MUSÍ DĚLAT TO, CO CHCEME MY 

WE AGREE 

JE JEDINEČNÝ PRŮVODCE OSOBNÍHO ROZVOJE PRO KAŽDÉHO,         KDO SI PŘEJE ŽÍT ŠŤASTNÝ ŽIVOT A SOUŽITÍ V LÁSCE.

WE AGREE neboli DOHODA umožňuje

 • rozšiřovat vědomí 
 • odhalit mnoho tajemství a obdržet zajímavé vysvětlení, jako například vysvětlení toho, jak lidské bytosti fungují na energetických úrovních 
 • pochopit lidský energetický model 
 • pochopit vysvětlení toho, co je LÁSKA 
 • podněcovat další přemýšlení, uvědomění a rozvoj bytosti 
 • otevřít se novým rozměrům vědomí 

WE AGREE neboli DOHODA je určen pro ty, kdo si přejí

 • vybrat si cestu, která vede ke šťastnému životu v LÁSCE 
 • vylepšit své životy a společné soužití 
 • uvědomit si, že vhodné myšlení, mluvení a jednání, dýchání, pití, strava, pohyb jsou základními kameny šťastného života
 • žít v harmonii se Zákonitostí
 • poznat mnoho dalších vhodných aspektů pro šťastný život 


příklady VYSVĚTLENÍ SLOV


Vážení,

vítáme Vás na začátku velmi zajímavé cesty, o které budete rozhodovat Vy sami. WE AGREE Vám nabízí možnost, jak vylepšit Váš život. Jedná se o vlastní pochopení a respektování Zákonitosti, která je stejná pro každého, funguje a nabízí možnost vybrat si vědomě cestu životem.

Je to pouze na každém z nás, jak myslíme, čemu věříme, jak mluvíme, jak jednáme, jak dýcháme, pijeme, stravujeme se, zda se hýbeme,... Zákonitost nám umožňuje vybrat si z mnoha různých cest. Můžeme nevhodně: myslet, tj. chtít aby svět dělal to, co chceme my, mluvit vulgárně, kouřit, bít ostatní nebo je emotivně vydírat..., dýchat povrchně, (tj. 3 dl vydechnout a nadechnout), pít vodu při jídle (a tím ředit žaludeční šťávy a kyseliny = neumožnit tělu vhodné trávení), jíst plno pesticidů, hormonů, antibiotik v potravinách, nehýbat se... Ale pouze my neseme zodpovědnost za to, jestli budeme žít nepříjemně (v "pekle") nebo šťastně (v "Ráji").

Může se stát, že vysvětlení, která nabízíme, u Vás mohou vyvolat různé reakce, a můžete naše doporučení vyzkoušet nebo nemusíte. Některé změny však mohou vyžadovat i několik let, než si uvědomíme podstatu dané oblasti (stejně jako ve všem - v našich životech, ve sportu, v práci, v umění, ...). Ale jen každý za sebe je jste zodpovědný za rozhodnutí, kterou cestou se vydá.

Těm, kteří si to přejí může WE AGREE pomoci rozšířit vědomí, naučit se vhodně komunikovat, vylepšit procesy myšlení, vhodně si srovnat vlastní hodnoty, uvědomit si různé aspekty Zákonitosti. Je to pouze na každém z nás, co s nabízenými informacemi udělá. Kolik času a energie budeme věnovat rozvoji svého vědomí, jestli přijmeme možnost žít i s ostatními v přání nebo budeme žít v chtění, jestli se dohodneme a budeme respektovat dohody, to vše je pouze na nás.

Jak budete společně procházet WE AGREE, jestli s humorem a s lehkostí nebo se budete hádat, je také pouze na Vás. Je mnoho rozhodnutí a změn, které nám umožní až neuvěřitelně vylepšit náš život, a to je to, co Vám nabízíme a přejeme s WE AGREE.

Rozhodně Vám všem přejeme, abyste si dovolili žít společně v Ráji = v LÁSCE.

Přejeme Vám nádhernou cestu, a aby Vám WE AGREE UMOŽNILO najít Vaši vhodnou cestu. Je to na Vás. Uvidíte, že ŽÍT V LÁSCE JE NÁDHERNÉ.

Za tým WE AGREE

Pierre Boháč 

Pierre Boháč


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11