Formulář odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající)

Internetový obchod: https://www.eshop.bioligocee.eu

Společnost: BIOLIGOCEE

Se sídlem: Sluneční náměstí 2561/3, 158 00 - Praha 13

IČ/DIČ: 27168115

E-mailová adresa: info@bioligocee.eu

Telefonní číslo: +420 731 491 651

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí

 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 • Číslo objednávky:

 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány

  způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

 • Jméno a příjmení spotřebitele:

 • Adresa spotřebitele:

 • Email:

 • Telefon:

  V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum) (podpis)

  ______________________________________

  Jméno a příjmení spotřebitele

  (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11