ZÁKONITOST

PODSTATA: Zákonitost je souhrn veškerých přírodních a vesmírných zákonů, které známe, ale i těch zákonů, které budeme postupně objevovat, ale které již existují a jsou platné.

Pochopení pojmu ZÁKONITOST je velmi důležité k tomu, abychom vycházeli ze stejných podstat.

Pojem Zákonitost je ve WE AGREE používán jako souhrn veškerých zákonů vesmíru, v kterých všichni žijeme a jsou pro nás všechny stejné.

ZÁKONITOST ZAHRNUJE:

 • Fyzické zákony přírody/vesmíru (Newtonovy i kvantové zákony), chemické, biologické,...i energetické.
 • Složení naší celostní bytosti (duch, duše, tělo), DNA.
 • Fungování naší energetické struktury, mysli, vědomí, podvědomí.
 • Různé energetické úrovně, formové myšlenky, bytostní vývoj, bytostní hierarchie,...vývoj a pohyb všeho
 • Vývoj a cestu každého od početí až po úmrtí, inkarnace,..
 • a mnoho dalších aspektů, které je vhodné pochopit a respektovat, abychom mohli žít v Lásce.

Všichni žijeme ve stejné ZÁKONITOSTI. Zákonitost obsahuje vše. Jako základ je nezbytné uvědomit si, že VŠE co se děje je součástí Zákonitosti a to jak vše příjemné , tak i vše nepříjemné (Láska/nenávist, radost/smutek, život/smrt, zdraví/nemoc, přání/chtění, ...).                                                                                                                                                      V celém konceptu WE AGREE používáme pojem „žít v souladu se Zákonitostí", kterým vyjadřujeme pouze tu část Zákonitosti, která nám umožňuje žít nádherně a příjemně naše životy. Což znamená, že nás doprovází příjemné a hezké energie, které nám vesmír nabízí a v kterých se cítíme dobře.

Zákonitost nám nabízí možnost vybrat si i „nepříjemnou" cestu. A je na nás, jestli pochopíme a přijmeme, že v podstatě negativní energie neexistují, a to co je nám nepříjemné (nemoc, bolest, smutek, lítost, zlost...) nás pouze upozorňuje na to, že je vhodně něco v naší mysli i v naší energetické struktuře vylepšit. Buďme vděční za tyto upozornění a vyvíjejme se.

 • příjemné / vhodné = lidově nazývané „Ráj", zde je důležité pochopit, že ráj samo o sobě neexistuje. POKUD ŽIJEME NÁŠ ŽIVOT V RESPEKTU SE ZÁKONITOSTÍ, ZNAMENÁ TO, ŽE ŽIJEME VHODNĚ A PŘÍJEMNĚ = ŽIJEME V RÁJI. Vnímáme, že žijeme v Ráji, když v sobě necháme proudit pouze příjemné energie. My jsme zodpovědní za to, jakou energii v sobě necháme proudit. Jinak vyjádřeno, je důležité, abychom se naučili vhodně zpracovávat nevhodné myšlenky, z kterých vyplývá naše vyjadřování a jednání.
 • nepříjemné / nevhodné = lidově nazývané „Peklo", zde je důležité pochopit, že peklo samo o sobě neexistuje. „Peklo" je pouze manifestace, nepříjemných energií, které v sobě blokujeme, to znamená jsme za ně sami zodpovědní.

Lidský vliv na Zákonitost není žádný. Není naší rolí Zákonitost měnit. Máme však možnost si vybrat cestu, kterou půjdeme v rámci toho, co nám nabízí Zákonitost. Vždy si můžeme vybrat:

 • mezi tím, zda budeme žít v PŘÁNÍ = „RÁJ" nebo žít v chtění = „Peklo".
 • zda budeme šťastní z toho co je, nebo nešťastní z toho co není.
 • to čemu věříme.
 • naše hodnoty.
 • naše cíle, plány, cesty.
 • zda přijmeme naše místo a roli.
 • a uvědomit si naše schopnosti a věnovat se našemu rozvoji.

Celý vesmír funguje podle přesných Zákonu, kde je vše vzájemně propojeno. Princip Akce a Reakce je stejný, ale okolnosti jsou vždy jiné.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11