SCHÉMA PROCESU MYŠLENKY NA PŘÍKLADU FILTRU LÁSKY

K ČEMU JE NAŠE MYŠLENÍ?

ABYCHOM MOHLI POCHOPIT, ZDA TO, CO SI MYSLÍME A DĚLÁME, JE V SOULADU SE ZÁKONY PŘÍRODY.

PŘÍKLAD:

Myslím si, že někoho miluji a přitom ho urážím, křičím na něj, nerespektuji ho ...

Základ:

Nejdříve definice neboli hypotézy:

Je vhodné si uvědomit, co je LÁSKA, která má mnoho rozměrů.

Jaká je definice LÁSKY pro nás a možná i pro ostatní?

LÁSKA JE POMOC A VÝMĚNA

Je třeba projít vhodnými logickými procesy:

jestli to, co si myslím, říkám nebo dělám je kategorie lásky:

Je křik, rozčilování se, naštvání se... v kategorii: LÁSKA? Jsou pouze 2 možnosti:

ANO nebo NE

Mohou být výjimky (např. když je někdo ode mne daleko a zakřičí, abych ho slyšel, ...)

Je třeba si uvědomit, jaké možnosti mají ostatní a co může udělat někdo jiný.

Je vhodné uvědomit si, jestli křičet na někoho je správné, a zda se mu to líbí, z čehož vyplývá:

Další základ lásky:

Nedělej druhému, co si nepřeješ, aby ti druhý dělal.

A NA ZÁKLADĚ TĚCHTO HYPOTÉZ NECHME PROJÍT FILTREM LÁSKY TO, CO DĚLÁME.

JEDNODUŠE SHRNUTO: KDYŽ TO, CO DĚLÁME, PROJDE NÁSLEDUJÍCÍMI OTÁZKAMI S ODPOVĚĎMI "ANO"

  1. POMÁHÁ TO?
  2. NEDĚLÁM NĚCO, CO SI NEPŘEJI, ABY MNĚ DĚLALI DRUZÍ?
  3. PŘEJE SI TO DRUHÝ?

= RESPEKT LÁSKY