SCHÉMA PROCESU MYŠLENKY NA PŘÍKLADU FILTRU LÁSKY

K ČEMU MÁ SLOUŽIT NAŠE MYŠLENÍ?

NAŠE MYŠLENÍ MÁ SLOUŽIT K TOMU, ABYCHOM MOHLI POCHOPIT A ROZPOZNAT, ZDA TO, CO SI MYSLÍME, VYJADŘUJEME A DĚLÁME, JE NEBO NENÍ V SOULADU SE ZÁKONITOSTÍ. A také pro analýzu jiných myšlenek, mínění, informací, situace, hledání řešení a dohod, ověřování, ...

NAPŘÍKLAD:

Někdo si myslí, že někoho miluje, ale přitom ho urážím, křičím na něj, nerespektuji ho ...

Základ našeho pochopení

Nejdříve je nezbytné pochopit definici neboli základní hypotézu toho co je Láska.

Je vhodné uvědomit si, co je LÁSKA, Láska má mnoho rozměrů.

Jaká je naše definice LÁSKY a jaká je definice LÁSKY pro ostatní?

LÁSKA JE POMOC A VÝMĚNA

Přijmeme-li hypotézu, že LÁSKA JE POMOC A VÝMĚNA, tak jsme schopní uvědomit si, že vše, co si myslíme, vyjadřujeme a konáme je v souladu se Zákonitostí. To znamená, že vše, to co si myslíme, vyjadřujeme a konáme je v LÁSCE, když projde filtrem (=vylučovacím procesem) Lásky.

Vše co si myslíme vyjadřujeme nebo konáme by mělo projít vhodnými logickými procesy = filtrem Lásky.

Je vše co si myslíme vyjadřujeme nebo konáme v souladu s LÁSKOU?

Je křik, rozčilování, naštvání, ... v souladu s LÁSKOU? Samozřejmě, že existují výjimky, například, když je někdo od nás daleko a zakřičí, abychom ho slyšel, ... Je třeba uvědomit si možnosti ostatních v dané situaci a jaká může být jeho reakce.

Máme na výběr mezi odpovědí ANO a NE = binární princip.

Je tedy vhodné uvědomit si, jestli křičet na někoho, bít někoho, urážet někoho,... je vhodné. Položte si otázky:

  1. POMÁHÁ TO?
  2. NEDĚLÁM NĚCO, CO SI NEPŘEJI, ABY MNĚ DĚLALI DRUZÍ?
  3. PŘEJE SI TO DRUHÝ?

Jestli obdržíte odpovědi, které vám umožní tyto akce identifikovat jako vhodné, tak jste v souladu s LÁSKOU.

Schéma příkladu filtru Lásky - toho co je a co není Láska najdete níže.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11