VÝVOJ

PODSTATA: růst, postupné změny, proces změn

NAŠE DOPORUČENÍ:

DŮVOD PROČ ŽIJEME JE NÁŠ VÝVOJ.

ŽIJEME ABYCHOM SE MOHLI VYVÍJET

NÁŠ VÝVOJ JE DŮVODEM NAŠEHO ŽIVOTA.

VYVÍJÍME SE A BUĎME VDĚČNÍ ZA TO, ŽE NÁM JE DÁNA PŘÍLEŽITOST VYVÍJET SE A ŽÍT LÉPE.

Naše permanentní a základní část je duch. Duch je naší podstatou, to znamená je to kdo jsme, potřebuje se vyvíjet, rozšiřovat své vědomí, učit se, sbírat nové zkušenosti, ...A pro tento účel vytváří duch duši, jako svého „zástupce / zprostředkovatele / posla / ...". Duše si pak „vybírá" tělo dle zkušeností, které potřebuje realizovat. 

PROČ TEDY POTŘEBUJEME HMOTU?

Protože myšlenka nebolí a člověk si v podstatě můžeme myslet cokoliv. A právě hmota nám ukazuje zda to, co si myslíme a děláme, je nebo není vhodné. Jsme-li v harmonii se Zákonitostí, tak nebudeme vystavováni bolesti, nemoci, ..., které jsou ukazateli naší narušené harmonie a upozorňují nás, že bychom měli něco změnit, vylepšit ...

Vývoj můžeme uskutečňovat na různých úrovních, a to na úrovni

 • Našeho vědomí (poznávání Zákonitosti, a podstaty toho, jak vše v podstatě funguje ...)
 • Naší schopnosti vnímání (vývoj našich smyslů, i šestého, intuice, citlivost, ...)
 • Našich dovedností a schopností v různých oblastech (škola, sport, povolání, péče o rodinu, o zahrádku, o statek, o lesy, ...)
 • Našich znalostí (matematika, jazyky, dějepis, zeměpis, ekonomika, anatomie, chemie, ...)
 • Toho, co umíme (hrát na hudební nástroj/e, malování, práce se dřevem, sochařství, sport / tanec ...)
 • A všeho vhodného v souladu se Zákonitostí s respektem filtrů Lásky a Moudrosti.

Měli bychom si vědomě vybrat oblasti, ve kterých si přejeme vyvíjet. A zde máme výběr, a to mezi: vice oblastí, které nerozvine do velké hloubky nebo méně oblastí, které rozvineme do hloubky.

Je na nás, abychom si vybrali vhodné povolání a k tomu doplňující volnočasové aktivity.

Můžeme-li doporučit hlavní směry našeho vývoje, tak doporučujeme věnovat se různým oblastem, ve kterých budeme vyvíjet naše schopnosti, které jsou popsané níže. Je vhodné, abychom si náš vývoj umožnili na všech úrovních. Jak na :

na úrovni vývoje našeho vědomí:

 • zajímat se o různé myšlenky, hodnoty, Zákonitost, náhledy na životní situace, na zdraví, na společnost, na politiku a na různé systémy, lidstvo, ...

mentální úrovni

 • matematika / vědecké obory = logika
 • jazyková / komunikační = propojení obou mozkových hemisfér = schopnost vyjadřovat, co cítíme, a cítit co vyjadřujeme

tak na umělecké úrovni:

 • naučit se hrát na hudební nástroj, zpívat = vývoj vyššího vnímání, pochopit a vnímat to, co nám hudba sděluje ..., inspirace, ...
 • věnovat se výtvarným uměním, inspirace = vědomé napojení na jiné rozměry

na fyzické úrovni:

 • sport / pohyb = uvědomit si své tělo a čistit svou mysl pohybem (aktivací dočasných čaker = energerických center).

A PŘEDEVŠÍM SE VĚNOVAT POCHOPENÍ A PROŽÍVÁNÍ LÁSKY.

Vývoj na úrovni vědomí znamená postupně nahrazovat to, čemu dosud věříme,vhodnějšími myšlenkami v souladu se Zákonitostí (princip asymptot).                                                                                                                                                      Je možné vyvíjet se do nekonečna, ale je vhodné stanovit si cíl a přijmout i naše limity.

Těšme se z toho, že se můžeme vyvíjet a naučme se používat to, co umíme. Nepozastavujme se nad nevhodnými myšlenkami jako:

 • kdybych byl býval uměl
 • kdybych byl býval věděl
 • kdybych byl mladší
 • kdybych tě poslouchal
 • proč jsem to nevěděl / neuměl, ... dříve.
 • ...

Takové myšlenky nás vedou na nevhodnou a zbytečnou cestu. Můžeme si modelovat různé situace, ale minulost nezměníme, pouze často díky svému vývoji změníme náhled na podstatu událostí.

NÁŠ ŽIVOT JE NÁDHERNÝ DAR KTERÝ MÁME K TOMU, ABYCHOM SE VYVÍJELI A ROZŠIŘOVALI NAŠE VĚDOMÍ A NAUČILI SE ŽÍT V HARMONII SE ZÁKONITOSTÍ A V LÁSCE. TAK SI TO PLNĚ DOPŘEJME.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11