BÝT NEŠŤASTNÍ 

Z TOHO, CO NENÍ

PODSTATA: být nešťastní z toho, co nemáme nebo není, totální NE-štěstí, nespokojenost se životem, protože něco chybí nebo vadí. 

NAŠE DOPORUČENÍ:

BÝT NEŠŤASTNÍ Z TOHO, CO NENÍ je velmi nevhodná energie a cesta. Jedná se o ještě horší variantu než stav „být nespokojený". Stavem "být nešťastný z toho, co není“ tvoříme velmi nepříjemnou energii nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Vyjadřujeme tím stav „chtění". Lidově se tomu říká peklo, neboť se takto nemůžeme dostat do harmonie se Zákonitostí vesmíru. Vyjadřujeme tímto postojem naše nepochopení mnoha parametrů, čímž v sobě živíme názor, že energie, která stvořila Vesmír, tomu nerozumí a my tomu rozumíme lépe. 

Myslíme si, že všechno by mělo být jinak, to je podle našeho, což je v životě v soužití mnoha lidí nemožné. Jeden chce, aby pršelo nebo sněžilo, a druhý aby bylo teplo a svítilo sluníčko. Třetí, aby bylo pár mráčků a teplota 23 stupňů. V přírodě neexistuje demokracie, ale přesná a nádherná Zákonitost, kterou můžeme pouze pochopit a respektovat nebo ne. Záleží na nás, na našem bytostném vývoji, na našich schopnostech a kolik prostředků (času, energie) věnujeme tomuto pochopení. Je to velmi zajímavá cesta, občas náročná. 

Ale naučit se žít v ráji tady a teď za to stojí, K TOMU JE TŘEBA NAUČIT SE BÝT ŠŤASTNÝ Z TOHO, CO JE. Což neznamená, že si nepřejeme některé body našich životů vylepšit, ale ani že se vším souhlasíme. Znamená to, že  budeme vylepšovat své životy a budeme šťastní z toho, co je. Analogicky, jako když chodíme do školy. S ohledem na to, ve které třídě právě jsme, učíme se a děláme zkoušky odpovídající dané třídě = životní etapy. 

Myslí si někdo, že nás vesmírná Energie, ať jí říkáme Bůh nebo jakkoliv, potřebuje trápit nebo že jsme již vše objevili? To není otázka Zákonitosti, ale otázka nepochopení.

BUĎME VŽDY ŠŤASTNÍ Z TOHO, CO JE. 

PŘEJME VŠEM, ABY JIM BYLO DOBŘE, BYLI ŠŤASTNÍ A ŽILI V LÁSCE. KAŽDÝ MÁ MOŽNOST ŽÍT LÁSCE A JE  ZODPOVĚDNÝ ZA VÝBĚR SVÉ CESTY. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11