CHTĚNÍ

V ŽIVOTĚ MÁME VÝBĚR MEZI PŘÁNÍM - CHTĚNÍM

ŽÍT V CHTĚNÍ JE ZÁKLADEM A VELMI NEPŘÍJEMNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO NEŠŤASTNÉHO ŽIVOTA

PRO POCHOPENÍ ROZDÍLŮ MEZI PŘÁNÍM A CHTĚNÍM JE TŘEBA PROBRAT NĚKOLIK ASPEKTŮ. NEJEN, CO TO ZNAMENÁ V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ, ALE I ZÁKONITOSTI, KTERÉ VYSVĚTLUJÍ PROČ A JAK.

Na první pohled se to zdá velmi nepodstatné. Kdo mezi námi si je vědom rozdílů a důsledků? Než budete pokračovat, doporučuji Vám vzít si tužku a papír a napsat nebo prodiskutovat, jestli a případně jaký rozdíl vnímáte mezi těmito dvěma přístupy. CHCI VERSUS PŘEJI SI.

Zkuste si vzájemně říct:

Já chci, abys udělal ...

Přeji si, abys udělal ...

Kdo cítí jaký rozdíl?

Pak si přečíst zbytek textu a opět porovnat váš názor.

PODÍVEJME SE NEJDŘÍVE NA ROZDÍLY MEZI PŘÁNÍM A CHTĚNÍM.

V čem spočívají rozdíly?

 • Cíle mohou být stejné
 • Věnovaná energie může být stejná (čas, peníze, práce, ...)
 • Stanovení časového harmonogramu může být stejné.
 • Výsledek může být stejný. Dosáhneme nebo nedosáhneme nebo půjdeme dál ... než byl původní cíl
 • Naše reakce v případě dosažení nebo překonání cíle je stejná: radost ...

V čem je tedy a jak poznáme rozdíl?

Rozdíl spočívá v odlišné reakci v případě, že jsme nedosáhly cíle. Později probereme rozdíl na energetické úrovni. Ale jako první probereme naše osobní reakce. 

 • Když si přejeme, přijímáme to, co a jak je. Někdy potřebujeme trochu času na pochopení, ale v principu budeme klidní.

Každý z nás si dovede představit různé životní situace, kterými prošel, a i když nedosáhl cíle, zůstal v klidu.

Příklady sportovců: kdo z vás viděl například nejúspěšnějšího tenistu Rogera Federera (nevíce týdnů - 310 - jako světová jednička) se rozčilovat, lámat rakety (když opomineme juniorské období)? A v 38 letech je ještě stále mezi nejlepšími hráči světa.

To však neznamená, že nebudeme pokračovat na vylepšení situace, když jsme nedosáhli cíle.

Není vždy jednoduché rozpoznat hranici mezi výdrží (vhodné, neboť některé věci nejdou napoprvé, ale jsou v zákonitosti) a tvrdohlavostí (nevhodné, když se snažíme dokazovat něco nesmyslného proti zákonitosti).

Když jsme v chtění, budeme

 • buď: naštvaní, rozčilovat se, vztekat se, nadávat, zlobit se, ...
 • Nebo: budeme zklamaní, smutní, lítostiví, plakat (pláč má velmi podstatnou roli a jsou různé typy pláče: bolest, lítost, slzy štěstí, dojetí, ...)

Co to znamená z hlediska přístupu k životu. V podstatě s přáním přijímáme, že: my si přejeme, ale ne vždy vše bude podle našeho, ale podstatné je, že danou situaci přijmeme a můžeme postupně dále pracovat na vylepšení...

Příkladů je nekonečný počet, ale uvedeme jen pár příkladů:

Když upadneme, co to znamená: nebyli jsme v souladu se zákonem rovnováhy a gravitace neboli zemské přitažlivosti. Na to, abychom měnili zákon o gravitaci není v našich lidských silách. Zbývá nám se pouze přizpůsobit a najít vhodné řešení. Od narození se snažíme vyrovnávat se se zákonem gravitace, učíme se chodit, tvoříme naše svaly a schopnost rovnováhy, abychom nepadali. A v případě potřeby (například úrazu, oslabení, nebo věku) můžeme používat různé pomůcky, abychom se co nejlépe vyrovnali s gravitací.

Počasí: kolik lidí si "stěžuje", že je moc zima, teplo, prší, ... nebo.

Čekáme na vlak nebo na letadlo a společnost ohlásí, že bude zpoždění 5 hodin. Někteří začnou nadávat (ale vlastně pouze tvoří nepříjemnou energii, která nic nevyřeší, ale pouze nás a ostatní kolem otravuje, ...), jiní se věnují tomu, co mohou řešit: zavolají osobám, které na ně čekají a oznámí, že pravděpodobně přijedou s 5 hodinami zpoždění, a budou pracovat, číst, nebo přemýšlet o něčem konstruktivním. Vyberte si. Je zajímavé, že dnešní výzkum mozku ukazuje, že používáme různé části mozku pro tyto různé reakce.

Co je třeba pochopit a dělat, aby našemu okolí a nám bylo lépe?

V našem myšlení a životě se mnoho změní, když si pouze uvědomíme důsledky naší nespokojenosti.

Rozhodně se počasí nezmění, jestli jsme nespokojení, naštvaní, nebo ...

Pouze vytváříme s naštváním nepříjemnou energii (která v podstatě škodí) nejen nám, ale i ostatním.

V našem životě je vhodné přijmout události, na které nemáme vliv, a věnovat naši energii oblastem, které mohou pomáhat ostatním a nám v našem bytostním vývoji.

Toto nám ukazuje, že máme v životě výběr mezi různými cestami /řešeními. Je pouze na nás, kterou si vybereme. Buď jsme v životě:

A) šťastní, z toho co je, a věnujeme se vylepšení, nebo

B) stále nešťastní z toho, co není

Co je vhodnější pro Vás? Já jsem si vybral A)

Jaká je základní zákonitost za těmito fakty?

Když jsem poprvé slyšel větu: "druhá světová válka vznikla, protože člověk organizoval svět podle svého", byl jsem velmi překvapen a trvalo mi delší dobu, než jsem pochopil, co to znamená a jaká zákonitost za tím vším je.

Jednoduché pravidlo v životě je: nedělej druhému, co si nepřeješ, aby ti druhý dělal. Jako příklad: když někdo je více árijec než ty, přeješ si, aby tě zavraždil? Zřejmě ne. Tak proč to děláš druhému? Chceš, aby svět byl pouze podle tvého? A jaká práva má ten druhý? Zajímavé. Kdo anebo co rozhoduje o tom, co má být? Již dávno jsem zjistil, že mé kapacity nejsou schopny zohledňovat veškeré parametry zákona vesmíru pro všechny osoby na této planetě. Máme pouze na výběr mezi tím, že si myslíme, že vše umíme lépe než kdo/ co stvořilo vesmír a veškeré zákony, anebo přijmout, že všemu nerozumíme a nejsme zde k tomu, abychom soudili vesmír.

Na energetické úrovni máme vysvětlení, jaký je rozdíl mezi chtěním a přáním: ELEKTROMANETICKÉ VLNY

 • Na tomto schématu vidíme horizontální (červenou vlnu) = magnetická energie
 • Vertikální (modrou vlnu) = elektrická energie

V podstatě, když chceme, tak používáme pouze magnetickou energii.

přání používáme obě energie - magnetickou a elektrickou.

Je zajímavé konstatovat, že když se podíváme zepředu, tak uvidíme:

PŘÁNÍ PLUS : je v podstatě mnohem silnější, neboť navíc k magnetické energii používáme i elektrickou energii

CHTĚNÍ MÍNUS: používá se pouze magnetická energie

A tato zákonitost nás doprovází celý náš život. Když procházíme naším životem ve stavu chtění, prožíváme často nepříjemné momenty, neboť tvoříme nevhodné energie, když to není podle našeho.

V jaké energii se budeme pohybovat, když kolem nás šíříme naštvání? Občas, i když je to na hranici slušnosti, používám přirovnání: jak voníme, když jsme nasr..(se zlobíme) nebo posr... (máme strach)?

Do našich životů nepatří tyto nevhodné energie, nikomu v nich není dobře, někteří si to pouze neuvědomují. Respekt a znalosti zákonů není strach, pouze soudnost + rozlišování + moudrost, a u respektu jsou velmi příjemné energie, ve kterých je nádherné žít.

Ve modu přání je nám lépe, neboť si to "peklo" (nevhodné energie) netvoříme, naopak vytváříme příjemnou energii, ve které je nám všem dobře.

Podívejte se, jak vám nebo lidem kolem vás je, když se někdo nebo my rozčilujeme. Automaticky se tvoří negativní energie.

Z čeho vlastně vzniká naše zlobení, naštvání ...? Je to z toho, že věci nejsou, jak je chceme ..., není to podle našeho. Co to znamená? Většinou je to pouze z nepochopení 2 hlavních aspektů

 1. 1. Každý z nás má právo mít některé body našich energetických bodů v energetických strukturách zanešené (jedná se o 21 poschodí, o mnoho různých struktur (já a vyšší já, zdravé tělo, zdravý duch, mikrokosmos, makrokosmos, mezi já ... a stovky různých bodů .. jako přecitlivělost, necitlivost, konzervatismus, zloba, utrpení, strach,....). 
 2. Z neznalosti nebo nerespektování přírodních zákonů od těch jednoduchých, jako:
 • gravitace neboli zemská přitažlivost - Ek= ½ m*v2 (pád, autonehoda, ... ) přes zákony jako
 • nedělej druhému, co si nepřeješ, aby ti druhý dělal (nepřeješ si, aby na tebe někdo křičel nebo tě bil, aby ti někdo pořád poroučel, trápil, vydíral emočně, ...), tak proč to děláš druhému?
 • Až po zákony, jak fungují naše bytosti nejen na fyziologické, ale i na energetické úrovni.
 • Naučit se žít v LÁSCE: POMOC A VÝMĚNA.

V různých dalších vysvětleních najdete informace ohledně toho, co to pro nás znamená v praktickém životě, různé aspekty přírodních zákonů a jejich vliv na náš každodenní život. Naše myšlení vyžaduje naši stálou pozornost. Je vhodné se naučit vědomě myslet, mluvit a konat. Nenechat cokoliv a jakkoliv probíhat naší myslí (nevhodné myšlení, černé myšlenky ...).

VŘELE DOPORUČUJEME OPRAVDU PŘESTAT ŽÍT V CHTĚNÍ A NAHRADIT HO PŘÁNÍM, VĚNOVAT VELKOU PÉČI POCHOPENÍ A PERMANENTNÍ APLIKACI PŘÁNÍ V KAŽDÉM OKAMŽIKU NAŠEHO ŽIVOTA. POMÁHEJTE SI VZÁJEMNĚ S UPOZORNĚNÍM, ABY I KOLEM VÁS SE OSTATNÍ NAUČILI ŽÍT V PŘÁNÍ.

POKUD ŽIJEME VE STAVU CHTĚNÍ ... NEMŮŽEME ŽÍT V LÁSCE ..

Někdy to může vyžadovat více času pro plné pochopení rozdílů a naučení se žít ve stavu přání. 

ALE BEZ TOHO ŽÍT V LÁSCE ..... NEVÍM JAK JE MOŽNÉ.