CHTĚNÍ

V ŽIVOTĚ MÁME VÝBĚR MEZI PŘÁNÍM NEBO CHTĚNÍM

STAV CHTĚNÍ JE ZÁKLADEM 

A VELMI NEPŘÍJEMNOU SOUČÁSTÍ NEŠŤASTNÉHO ŽIVOTA.

PODSTATA: chtít, aby bylo vše jen podle nás.

V podstatě se jedná o to, abychom si odpověděli na otázku: Kdo ví lépe jak vše má být? My nebo Zákonitost / Vesmír?

NAŠE DOPORUČENÍ

Žít ve stavu chtění nedoporučujeme.

STANE-LI SE CHTĚNÍ ZÁKLADEM NAŠEHO ŽIVOTA PAK VEDE K NEŠŤASTNÉMU ŽIVOTU.

V ŽIVOTĚ MÁME NA VÝBĚR MEZI PŘÁNÍM (nezbytné pro šťastný život) - CHTĚNÍM (velmi nevhodné).

PRO POCHOPENÍ ROZDÍLŮ MEZI PŘÁNÍM A CHTĚNÍM JE TŘEBA PROBRAT NĚKOLIK ASPEKTŮ. A TO NEJEN, VLIV PŘÁNÍ A CHTĚNÍ V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ, ALE I ZÁKONITOST, KTERÁ VŠE VYSVĚTLUJE.

CHCI VERSUS PŘEJI SI

Na první pohled se zdá rozdíl mezi „CHCI" a „PŘEJI SI" velmi nepodstatný. Kdo si je vědom rozdílů a důsledků? Než budete pokračovat, vezměte si tužku a papír a napište si zda vnímáte rozdíly. Pokud ano, napište si jaké to jsou. Zkuste si například vzájemně říct:

 • Chci, aby jsi udělal ...
 • Přeji si, abys udělal ...
 • Chci, aby jsi měl krásné Vánoce. / Chci ti krásné Vánoce.
 • Přeji ti krásné Vánoce.
 • Chci, aby jsi měl krásnou dovolenou. / Chci ti krásnou dovolenou.
 • Přeji ti krásnou dovolenou.


Jaký rozdíl cítíte?

Následně si přečtěte celý text a opětovně porovnejte Váš názor.

NEJDŘÍVE SE PODÍVÁME NA ROZDÍLY MEZI PŘÁNÍM A CHTĚNÍM.

V čem rozdíly spočívají?

 • Cíle mohou být stejné.
 • Věnovaná energie může být stejná (čas, peníze, práce, ...).
 • Stanovení časového harmonogramu může být stejné.
 • Výsledek může být stejný. Dosažení nebo nedosažení původního cíle nebo i pokračování v naší cestě.
 • Dosáhneme nebo nedosáhneme nebo půjdeme dále ... než byl původní cíl.
 • Naše reakce v případě dosažení nebo překonání cíle je stejná: radost ...

Jaký je tedy rozdíl a jak ho poznáme?

Rozdíl tedy spočívá v odlišné reakci v případě, že jsme nedosáhly cíle. Rozdíly na energetické úrovni probereme později. Ale jako první, probereme naše osobní reakce.

 • Chceme-li, tak budeme naštvaní, rozčilovat se, vztekat se, nadávat, zlobit se nebo budeme zklamaní, smutní, lítostiví nebo i plakat. Pláč má velmi důležitou roli a je dobré poznat, o jaký druh pláče se jedná. Plakat můžeme bolestí, lítostí, ale i štěstím a dojetím.

 • Přejeme-li si, tak přijímáme vše tak, jak je. Někdy sice potřebujeme trochu více času k pochopení, ale v principu zůstaneme klidní. A když si přejeme, tak se budeme věnovat vylepšení situace. Každý z nás si dovede představit různé životní situace, kterými prošel, a i když nedosáhl cíle, zůstal v klidu. A když si přejeme, tak budeme pokračovat na vylepšení situace, když jsme nedosáhli cíle. Není vždy jednoduché rozpoznat hranici mezi výdrží (vhodné, neboť některé věci nejdou napoprvé, ale jsou v Zákonitosti) a tvrdohlavostí (nevhodné, když se snažíme dokazovat něco nesmyslného proti Zákonitosti).

Příklad ze sportu: 

Viděli jste například jednoho z nejúspěšnějších tenistů Rogera Federera, který byl světovou jedničkou 310 týdnů, rozčilovat se, lámat rakety, když se mu nedařilo (pomineme-li juniorské období)? A ve 38 letech byl, díky pochopení a přání, je stále mezi nejlepšími hráči světa.

To však neznamená, že nebudeme pokračovat ve zlepšování situace, pokud nedosáhneme cíle.

Co to znamená v praktickém životě? V podstatě v souladu s přáním přijímáme, že si něco přejeme, ale ne vždy vše bude podle nás. Podstatné je, že danou situaci přijmeme a můžeme postupně dále pracovat na zlepšení podmínek a našeho přístupu vedoucího ke splnění našeho přání.

Příklady:

Příkladů je nekonečně mnoho, ale zde je jen několik příkladů.

 • Co znamená, když upadneme? Nebyli jsme v souladu se zákonem rovnováhy a gravitace, nebo-li zemské přitažlivosti. Není v lidských silách, abychom změnili zákon gravitace. Situaci můžeme přijmout a hledat řešení nebo se budeme vztekat. Od narození se snažíme vyrovnávat se zákonem gravitace, učíme se chodit, posilujeme naše svaly a schopnost rovnováhy, abychom nepadali. A v případě potřeby (například úrazu, oslabení, nebo věku) můžeme používat různé pomůcky, abychom se co nejlépe vyrovnali s gravitací.
 • Spousta lidí sleduje počasí a „stěžuje si", že je moc zima, moc teplo, prší, v podstatě jim vadí cokoli. Protože nemůžeme změnit počasí, stačí se přizpůsobit a smířit se, a to vše s úsměvem. 
 • Čekáme na vlak nebo na letadlo a společnost ohlásí, že budou zpožděné o 5 hodin. Někteří začnou nadávat (což pouze tvoří nepříjemnou energii, která nic neřeší, ale pouze je samotné a ostatní kolem otravuje). Jiní se naopak věnují tomu, co mohou řešit: zavolají osobám, které na ně čekají a oznámí jim, že pravděpodobně přijedou s 5 hodinami zpoždění, a budou pracovat, číst, nebo přemýšlet o něčem konstruktivním. Zajímavé je, že dnešní výzkum mozku ukazuje, že pro tyto různé reakce používáme různé části mozku.

Co je třeba pochopit a udělat, aby našemu okolí a nám bylo lépe?

Už jenom uvědomíme-li si příčiny naší nespokojenosti, tak se naše myšlení a posléze i život hodně změní. Rozhodně se počasí nezmění, když budeme nespokojení, naštvaní a vztekat se. Když máme zlost, tak otravujeme nepříjemnou škodlivou energií nejen sami sebe, ale i okolí. V našem životě je vhodné přijmout události, na které nemáme vliv a věnovat energii oblastem, které mohou pomáhat ostatním i nám v našem bytostném vývoji. Z toho je jasné, že máme v životě na výběr mezi různými cestami. Je pouze na nás, kterou si vybereme. Buď jsme v životě:

nebo 

Co je pro vás vhodnější? Já jsem si vybral A)

Co vyplývá z uvedených faktů?

Když jsem poprvé slyšel větu: „druhá světová válka vznikla, protože člověk organizoval svět podle svého", byl jsem velmi překvapen a trvalo mi delší dobu, než jsem pochopil, co to znamená a jaká Zákonitost za tím vším je. Jednoduché pravidlo v životě je: nedělej druhému, co si nepřeješ, aby ti druhý dělal. Chceš, aby svět byl pouze podle tvého? A jaká práva mají ostatní? Kdo rozhoduje o tom, co má být? Člověk nemá na racionální úrovni kapacity, které jsou schopny zohledňovat veškeré parametry zákona Vesmíru (Zákonitosti) pro všechny na této planetě. Můžeme si myslet, že vše umíme lépe, než to, co stvořilo vesmír a veškeré zákony. Anebo přijmout, že všemu nerozumíme a nejsme zde k tomu, abychom soudili Vesmír.

Rozdíl mezi přáním a chtěním na energetické úrovni zobrazují ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY níže na schématu vidíme:

 • horizontální červenou vlnu = magnetická energie. 
 •  vertikální modrou vlnu = elektrická energie.


 U „chtění" aktivujeme pouze jednu energii = magnetickou.

U „přání" aktivujeme obě dvě energie = magnetickou i elektrickou.

Podíváme-li se na prostorové schéma zepředu ve směru osy Z, tak uvidíme:

 • PLUS = PŘÁNÍ, které je mnohem silnější, neboť navíc k magnetické energii používá i elektrickou energii.
 • MÍNUS = CHTĚNÍ, které používá pouze magnetickou energii.

Tato součást Zákonitosti nás provází celý život. Když procházíme naším životem ve stavu chtění, prožíváme často nepříjemné momenty, neboť tvoříme nevhodné energie, když není podle našeho. V jaké energii se budeme pohybovat, když budeme kolem nás šířit zlobu? Občas, i když je to na hranici slušnosti, používám přirovnání jak voníme, když jsme nasr... (=zlobíme se) nebo posr... (=máme strach)? Tyto nevhodné energie nepatří do našich životů a nikdo se v nich necítí dobře, ale někteří si to neuvědomují. Respektování a znalost zákonů neznamená, že žijeme ve strachu. Naopak používáme-li soudnost + rozlišování + moudrost + respekt, žijeme ve velmi příjemných energiích.

Ve stavu přání je nám lépe, neboť si „peklo" (= nevhodné energie) netvoříme. Naopak ve stavu přání šíříme příjemnou energii, ve které je nám všem dobře. Zkuste vnímat, jak vám a vašemu okolí je, když se někdo nebo vy rozčilujete. Automaticky se tvoří negativní energie, kterou si v životě vědomě nepřejeme.

Z čeho vlastně vzniká naše zlost, naštvání, ...? Vznikají z toho, že věci nejsou tak, jak chceme (= chtění). Co znamená být v „chtění"? Většinou se jedná o nepochopení 2 hlavních aspektů:

 • Zanesené energetické body. Některé energetické body v našich energetických strukturách můžeme mít zanesené (ale nemusíme) = zablokovaná energie (naše struktury se skládají z 21 pater, mnoho různých struktur (já a vyšší já, zdravé tělo, zdravý duch, mikrokosmos, makrokosmos, mezi já ... a stovky různých bodů... jako přecitlivělost, otupělost, konzervatismus, hněv, utrpení, strach, … 
 • Neznalost nebo nerespektování přírodních zákonů. Od jednoduchých zákonů jako gravitace neboli zemská přitažlivost - Ek= ½ m*v2 (následkem je pád, autonehoda, ... ) přes Zákonitost a filtr Lásky jako nedělej druhému, co si nepřeješ, aby ti druhý dělal (nepřejete si, aby na vás někdo křičel, bil vás, poroučel vám, trápil vás, vydíral vás emočně, ...), tak to nedělejte ani vy, až se dostaneme k zákonům o fungování našich bytostí nejen na fyziologické, ale i na energetické úrovni.

Pochopením a přijetím těchto aspektů se nakonec naučíme žít v LÁSCE = POMOC A VÝMĚNA.

V dalších vysvětleních slov a pojmů najdete informace, které vyjasňují, co znamená „přát si" v praktickém životě a různé aspekty přírodních zákonů s jejich vlivem na náš každodenní život. Naše myšlení vyžaduje naši stálou pozornost. Je vhodné se naučit vědomě myslet, mluvit a jednat. A nenechat naší myslí probíhat nevhodné myšlenky, černé myšlenky ...).

VŘELE DOPORUČUJEME NAHRADIT CHTĚNÍ PŘÁNÍM. VĚNOVAT VELKOU PÉČI POCHOPENÍ A PERMANENTNÍ APLIKACI PŘÁNÍ V KAŽDÉM OKAMŽIKU ŽIVOTA. POMÁHEJME SI NAVZÁJEM, ABYCHOM SE VŠICHNI NAUČILI ŽÍT V PŘÁNÍ.

ŽIJEME-LI VE STAVU CHTĚNÍ, tak NEMŮŽEME ŽÍT V LÁSCE. Někdy to může vyžadovat více času k plnému pochopení rozdílů, ALE ŽÍT V LÁSCE BEZ PŘÁNÍ NENÍ MOŽNÉ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11