MYSLET

PODSTATA: mysl, myslet = používat svůj mozek ke zpracování myšlenek

NAŠE DOPORUČENÍ:

MYSLET JE VHODNĚ A NEZBYTNÉ PRO NÁŠ ŽIVOT V LÁSCE.

JE NEZBYTNÉ POUŽÍVAT VHODNĚ OBĚ HEMISFÉRY NAŠEHO MOZKU.

Schopnost našeho myšlení je nekonečná, můžeme si myslet cokoliv ať je to z hlediska hypotéz (= to, čemu věříme), nebo i z hlediska myšlenkových procesů.

Ideální je, naučíme-li se pracovat, vnímat i „myslet" našim SRDCEM a to co cítíme ověřovat myšlením. To znamená ověřovat zda to co cítíme je vhodné a respektuje Zákonitost a LÁSKU.

K tomu, abychom si mohli něco uvědomit, je nezbytné, aby prošla informace naším mozkem. Podobně jako u počítače, zpracování informace musí projít CPU = procesorem. Ale je mnoho informací a procesů, které si neuvědomujeme, ale v naší bytosti jsou. Naše bytost pracuje s informacemi, které pocházejí z různých zdrojů (vesmír, osoby, příroda, kauzální svět = kolektivní vědomí (= kde se nachází všechny informace), media, knihy, ...), které zpracováváme v našem VĚDOMÍ A PODVĚDOMÍ (čakry, energetické struktury, srdce,...).

Například kdo z nás naprosto vědomě kontroluje a vnímá:

 • Své trávení, přesné množství žaludečních šťáv a kyselin, které naše tělo vyrobí?

 • To jaké chemické reakce probíhají v našem organismu?
 • Jak probíhá kontrola funkcí našeho srdce nebo myšlenek, které k nám přicházejí?
 • Své emoce, a které energetické body jsou čisté nebo zanesené?
 • atd...

Jak tedy rozlišovat vhodné a nevhodné myšlení?

Náš mozek je velmi komplexní, a proto je důležíté, abychom ho vhodně využívali. Základem je uvědomit si, pro co a jak ho budeme používat: Když myslíme nevhodně, pak nemáme prostor, k tomu, abychom se věnovali vhodným myšlenkám.

A PROTO JE NEZBYTNÉ NAUČIT SE FILTROVAT NAŠE MYŠLENKY, KTERÝMI SE BUDEME ZAOBÍRAT.

Stejně jako u jídla, kde používáme filtry, jako zrak, čich,chuť, srdce, vnímání, intuice,.., než něco přijmeme, spolkneme a pak trávíme. Tak i u myšlení je vhodné nastavit si a používat filtry, abychom vhodně používali náš mozek ke zpracovávání přijímaných informací.

Filtry:

 • Jedná se myšlenku, která mně nebo ostatním pomáhá?
 • Je tato myšlenka vhodná nebo se potřebuji více informovat?
 • Je tato myšlenka aktuální nebo se k danému tématu vrátím později?

Náš mozek koordinuje informace, které přijímá skrze naše smysly (zrak, čich, hmat, chuť, sluch + naše srdcem a šestý smysl = intuice, vnímání). A na základě těchto informací vysílá mozek podněty, které jsou spojené s naší reakcí skrze slova, mimiku, zrak (náš pohled) a emoce (jsme veselí, naštvaní, rozlobení, smutní,...).

Máme schopnost používat 2 plánů myšlení, a je tedy vhodné naučit se tyto plány používat. OBA PLÁNY MYŠLENÍ JSOU V POŘÁDKU A KAŽDÝ MÁ SVÉ OPRÁVNĚNÍ.

PLÁNY MYŠLENÍ:

 1. Analogické myšlení, které je mnohem rychlejší a využívá naše zkušenosti. Je vhodné pro každodenní život.
 2. Induktivní / deduktivní / logické, které vyžaduje více času. Je vhodné pro velké projekty.

Též máme 2 světy, které jsou rozlišné a doplňují se.

 • Svět Newtonovy fyziky
 • Svět Kvantové fyziky

Oba tyto světy je schopná naše mysl používat najednou, ale není vždy jednoduché je používat zároveň, když komunikujeme. Existují různé druhy komunikace (naše smysly, gesta, pohled, vůně,...), které umožňují sledovat nejen slova, ale i význam gesta, pohled, mimiku. Navíc do naší komunikace vstupují vlivy našeho podvědomí a stavu našich energetických struktur a našeho vědomí.

Je tedy nezbytné uvědomit si, že výsledky naší mysli jsou založené na hypotézách (to, čemu věříme a co víme), a na procesech (= logických postupech), které používáme.

Například: „já si myslím, že on/a si myslí", v takovém případě stačí abychom se netrefili přesně a výsledek našeho myšlení pak nebude v pořádku.

Proto si zvykněme ptát se druhých, co si myslí oni, místo toho, abychom si cokoli domýšleli nebo uvažovali nad pravděpodobností toho co si myslí.

K mnoha nedorozuměním dochází právě protože nejsou přijaté a respektované jasné dohody.

Věnujte proto přednostně čas uvědomění si, jak naše bytostí ve své podstatě fungují, kolik parametrů vstupuje do komunikace (a to sám se sebou nebo s ostatními) a jaké jsou.. Dokud si neuvědomíme komplexnost naší mysli a všech vstupních parametrů, tak bude docházet k nedorozuměním.

Naše Srdce je orgán, který toho ví a umí mnohem více, než je všeobecně známo.

POUŽÍVEJTE VAŠE SRDCE PRO VNÍMÁNÍ ODPOVĚDÍ A MOZEK PRO OVĚŘOVÁNÍ, ZDA SE JEDNÁ O ČISTOU ODPOVĚĎ NEBO O PŘÍPADNÝ POKUS NAŠICH EMOCÍ OVLIVNIT NAŠE VHODNÉ VNÍMÁNÍ. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11