LÁSKA

PODSTATA: Láska je pomoc a výměna.

NAŠE DOPORUČENÍ:

ŽÍT V LÁSCE JE VELMI KRÁSNÉ A VHODNÉ.

LÁSKA JE ZÁKLADNÍ PILÍŘ NAŠEHO NÁDHERNÉHO ŽIVOTA V LÁSCE, JE VŠÍM, A JE VHODNÉ POCHOPIT CO JE LÁSKA A RESPEKTOVAT JI. A TAK VĚNUJTE LÁSCE VEŠKEROU VAŠI POZORNOST, RESPEKT A PÉČI.

Jako první krok je vhodné dohodnout se společně na tom, co je pro nás LÁSKA.

Ale než budete pokračovat ve čtení, napište si každý sám za sebe, co pro Vás znamená Láska. Pak si společně přečtěte definice, které jste napsali o tom co pro Vás Láska znamená. A zkuste společně prodiskutovat Vaše názory a vytvořit si společnou syntézu. Pravděpodobně bude mít každý z vás jinou definici toho co pro něj znamená Láska.

Mnoho lidí zaměňuje pojem Láska a afektivita = cit k někomu.

Zkusme se nyní podívat na definici Lásky, kterou je vhodné a možné aplikovat s každým.

LÁSKA JE POMOC A VÝMĚNA.

POMOC JE DĚLAT OSTATNÍM I SOBĚ TO, CO POMÁHÁ VE VÝVOJI A PODPOŘE VNITŘNÍHO POVOLÁNÍ

VÝMĚNA MÁ 2 ROZMĚRY:

  1. VYMĚNIT NĚCO ZA NĚCO. A pomáhat bez výměny není LÁSKA. Nemůžeme pouze vydechovat ani pouze nadechovat. 
  2. BÝT OCHOTEN SI VYMĚNIT POZICE, TO ZNAMENÁ BÝT OCHOTEN PŘIJMOUT TO, CO NABÍZÍM. JEDNODUŠE VYJÁDŘENO: NEDĚLAT DRUHÉMU TO, CO SI NEPŘEJEME, ABY DRUHÝ DĚLAL NÁM.

UVĚDOMME SI TEDY, ŽE POUZE POMÁHAT NENÍ LÁSKA, PROTOŽE SE NĚKDY MŮŽE JEDNAT O KUPOVÁNÍ LÁSKY. TO ZNAMENÁ, ŽE CÍLEM POMÁHÁM JE ABY, TI, KTERÝM POMÁHÁME NÁS MĚLI RÁDI, NEBO CÍLEM MŮŽE BÝT SNAHA ZÍSKÁNÍ ZÁVAZKU OD OSTATNÍCH.

Příklady, které vysvětlují výše uvedenou definici Lásky.

Jdeme-li do obchodu a vezmeme si zboží bez zaplavení = bez výměny tak se z nás stávají zloději.

Otázky k zamyšlení:

  • Myslíte si, že je vhodné být zloděj?
  • Myslíte si, že je vhodné dělat z druhého zloděje?

Věřím, že je většinová odpověď zdravých lidí NE. A proto tedy nedělejme z ostatních zloděje, tím že nevyžadujeme výměnu.

Vzájemně si pomáhat v rámci domácnosti. Pokud jeden vydělává a ještě se stará o celou domácnost a děti, tak se nejedná o Lásku, ale že jeden využívá služeb druhého bez výměny a není ochoten si tyto pozice vyměnit. Vřele doporučujeme vytvořit společnou a vhodnou dohodu o tom co, kdo a kdy bude dělat.

Výměnou je za určitých okolností i upřímné poděkování, například u malých dětí. Je vhodné volit úměrnou výměnu daným možnostem.

ZÁKONITOST nám definici Lásky ukazuje našimi základními a nezbytnými funkcemi.

  1. Nemůžeme pouze vydechnout (dát, zemřeli bychom) nebo se nadechnout (vzít, vybuchnout), musíme vydechnout a pak se můžeme nadechnout
  2. Naše srdce může krev nejen pumpovat (nabírat), ale je nutné krev posílat (dávat) do celého těla.
  3. chodit levou a pravou nohou
  4. Umýt si vzájemně ruce
  5. Napište další příklady

Pro pochopení v praxi každého, doporučujeme společně si probírat jednotlivé situace a podívat se na ně z pohledu filtru Lásky. Projdou-li filtrem Lásky podívejte se na to co to pro Vás znamená a pokud neprojdou hledejte proč tomu tak je. A uvidíte kolik situací je možné jednoduše vyřešit, když respektujeme filtr LÁSKY v našem životě.

Filtr Lásky je možné použít pro výchovu dětí i pro dohody, pro ověření zda jednáme nebo ostatní jednají s námi v respektu se Zákonitostí. Používání filtru Lásky vede k hezkému společnému životu.

Například:

Děti si hrají a najednou jeden sebere druhému hračku s kterou si právě hraje bez toho, aniž by se zeptal a obdržel souhlas. To je nevhodné. A jak se dá filtr Lásky v tento moment vysvětlit dětem? V klidu dítěti můžete předat zkušenost přímou zkušenost. Sebrat mu hračku s kterou si on hraje a zeptat se ho, jestli je mu to příjemné. Vysvětlit mu, aby nedělal druhému, co si nepřeje, aby dělal jemu.

Jakmile se Vám podaří společně si toto základní pravidlo Lásky uvědomit a respektovat ho, budete vnímat jak se Vám spolu nádherně žije v Lásce.

LÁSKA se skládá z několika energií kterými jsou: lidská láska + odpuštění (neznamená zapomenout) + dobrá vůle. A je velmi krásné objevovat všechny různé energie, které jsou součástí LÁSKY.

PŘEJEME VŠEM, ABY SI UVĚDOMILI, ŽE ŽÍT V LÁSCE JE VELMI VHODNÉ A PŘÍJEMNÉ. ABY JSTE SE NAUČILI POUŽÍVAT FILTR LÁSKY A VYTVÁŘELI TAK POUZE VHODNÉ ENERGIE = ŽILI V RÁJI.

PRO NAŠE JEDNÁNÍ POUŽÍVEJME FILTR LÁSKY A NEDĚLEJME TO, CO FILTREM NEPROJDE. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11