ODPUSTIT

PODSTATA: OD-PUSTIT - zbavit se něčeho

 • OD = dál od něčeho, jako oddálit, oddělit, odvolat, odlehčit
 • PUSTIT = přestat držet = přestat být držen, nechat odpojit nevhodné, přestat vytvářet nevhodné energie jako být naštvaný, zlost, lítost, atd

NAŠE DOPORUČENÍ:

ODPUSTIT ZNAMENÁ PŘESTAT „BÝT DRŽEN", PROTOŽE V REALITĚ SE DĚJE OPAK TOHO, CO SI MNOZÍ MYSLÍ. TO ZNAMENÁ, ŽE DOKUD NEODPUSTÍME, TAK NEJSME VOLNÍ, ALE NAOPAK DRŽENI A ČASTO VYTVÁŘÍME NEVHODNOU ENERGII (AŤ SE JEDNÁ O ZLOBU, STAV NAŠTVÁNÍ, ... AŽ PO POMSTYCHTIVOST, ATD). ODPUŠTĚNÍ NÁS OSVOBOZUJE. 

JE DŮLEŽITÉ POCHOPIT, ŽE KAŽDOU NEVHODNOU MYŠLENKU POTŘEBUJEME ENERGETICKY VYROVNÁVAT. A ŽE PO URČITÉ DOBĚ, KTEROU POTŘEBUJEME NA ZPRACOVÁNÍ JE VHODNÉ DANOU INFORMACI ODPUSTIT, ABYCHOM JÍ JIŽ NEBYLI DRŽENI A BYLI OPĚT VOLNÍ. A TÍM PŘESTALI ZTRÁCET ENERGII, KTEROU POUŽÍVÁME PRO KOMPENZACÍ NEVHODNÉHO. A ZÁROVEŇ POCHOPIT A PŘIJMOUT TO, ŽE NĚKDY SE NÁM NEBO NĚKOMU JINÉMU MŮŽE STÁT, ŽE UDĚLÁME NĚCO NEVHODNÉHO A TO JE TŘEBA ZPRACOVAT A NEOPAKOVAT, ALE ROZHODNĚ NE SOUDIT SAMI SEBE ANI OSTATNÍ.

ODPUSTIT JE TÉŽ NEZBYTNÉ PRO VYLÉČENÍ A ŠŤASTNÝ ŽIVOT V LÁSCE.

Odpuštění je jedním z nejdůležitějších bodů naší energetické struktury, který je nutné řešit, protože bez ODPUŠTĚNÍ se nemůžeme posunout v životě dál.VŘELE DOPORUČUJEME VĚNOVAT ČAS POCHOPENÍ ROZDÍLU MEZI TÍM, KDYŽ ODPUSTÍME ANEBO NEODPUSTÍME. V PODSTATĚ SE JEDNÁ O TO, ŽE JSME NĚCO NEPOCHOPILI.

K tomu máme analogický příklad: Sklenička vody. Dokud skleničku „ne(od)pustíme" nemůžeme s rukou dělat nic jiného, a tak nejsme volní.

BEZ ODPUŠTĚNÍ SE NEMŮŽEME POSUNOUT DÁL.

ODPUŠTĚNÍ NEZNAMENÁ, ŽE SOUHLASÍME S NEVHODNÝM, ŽE ZAPOMENEME NEBO ŽE BUDEME NEVHODNÉ OPAKOVAT NEBO ŽE NECHÁME NEVHODNÉ OPAKOVAT.

K ODPUŠTĚNÍ PATŘÍ I JASNÉ SE VYJÁDŘIT A DOHODNOUT SI PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ. A TO POKUD MOŽNO PŘEDEM, ABY KAŽDÝ VĚDĚL, CO NEMÁ DĚLAT A ZNAL DŮSLEDKY NEVHODNÉ AKCE. TÍM MŮŽEME PŘEDEJÍT MNOHA NEPŘÍJEMNOSTEM.

Když neodpustíme, vydáváme se na nevhodnou cestu, která vede k mnoha nepříjemným energiím jako je zloba, vztek, nenávist, a může vést i k vážným nemocem. Všichni dobře víme, že existují myšlenky, slova a jednání, které nejsou vhodné a nepatří do našeho života. Vnímání důsledků těchto energií je velmi důležité pro léčení, neboť bez toho se určité nemoci dají jen velmi obtížně / nebo vůbec léčit.

PROJÍT ETAPU ODPUŠTĚNÍ JE VELMI PODSTATNÉ PRO NAŠE ZDRAVÍ A JE NEZBYTNÉ PŘI LÉČBĚ I TĚŽKÝCH NEMOCÍ.

VELMI DŮLEŽITÁ OTÁZKA K POCHOPENÍ: PŘEJETE SI, ABY VÁM OSTATNÍ ODPUSTILI, KDYŽ JSTE UDĚLALI NĚCO NEVHODNÉHO? ZŘEJMĚ ANO, TAK TÉŽ ODPOUŠTĚJTE.

ODPUSTIT ZNAMENÁ:

 • osvobodit sám sebe,
 • ulehčit si,
 • přestat nosit nevhodnou zátěž našeho nepochopení,
 • přestat zatěžovat nejen sebe, ale i ostatní,
 • přijmout, že minulost nezměníme, a že náhoda neexistuje,
 • přijmout, že druhý má právo být takový jaký je (každý je na své cestě bytostního vývoje),
 • vybrat si svou cestu,
 • osvobodit se a nebýt držen nevhodným,
 • přestat TRÁPIT SÁM SEBE.
 • opustit si naše nevhodné vnímání jako soudit ostatní a chtít, aby byl svět podle našeho a všichni dělali to co chceme, nepochopení, že každý z nás můžeme být zanesený na různých bodech a tím mít nevhodné chování,
 • atd.

ODPUSTIT NEZNAMENÁ:

 • Odpustit neznamená, že souhlasíme s tím, co si druzí myslí, říkají nebo dělají.

MÁME PRÁVO:

 • nesouhlasit,
 • vyjádřit náš nesouhlas,
 • omítnout nevhodné chování druhých,
 • netolerovat nevhodné chování druhých,
 • pomoci ostatním upozorněním na jejich nevhodné chování,
 • pomoci ostatním nevhodné chování napravit.

VYSVĚTLENÍ K NEVHODNÉMU CHOVÁNÍ: Je mnoho nevhodných a nepříjemných energií, které někteří lidé používají. Je ale zajímavé, že ti, kteří v nevhodných energiích žijí, tak si jejich NEVHODNOST ani neuvědomují, protože JSOU NA NĚ ZVYKLÍ. Například: kuřák si myslí, že kouření je vhodné a veškeré možné nevhodné důsledky se ho netýkají. Myslí si, že Zákonitost pro něj neplatí. Ale Zákonitost platí pro každého z nás. Někteří lidé mají pocit, že spousta věcí je „normálních“, nebo že se jedná o jejich charakter.

Ano můžeme mít v našem životě nectnosti, protože každý z nás se nachází v odlišném stadiu bytostného vývoje. Naše vize a vnímání se postupně vyvíjejí (pokud nejsme konzervativní, kdy nepřijímáme změny a nové myšlenky.). I my jsme nejednali v první třídě tak, jak bychom jednali nyní. A proto je třeba přijmout ostatní takové, jací jsou, což neznamená, že je nechám dělat cokoliv a budeme se vším souhlasit. A je důležité přijmout, že jsou věci, které již nemůžeme vrátit. A pokud si neodpustíme, že jsme někdy udělali něco nevhodného, tak nás to bude pouze trápit. Ale je vhodné naučit se nikdy neopakovat to, co jsme udělali nevhodné.

Dále je velmi důležité uvědomit si co je a co není chyba:

 • Chyba není naše nezkušenost. Proto je vhodné věnovat čas našemu vědomí, abychom si nevybírali nevhodné cesty, které vedou do nepříjemných energií.
 • Chyba je, když děláme vědomě něco proti Zákonitosti, přestože Zákonitost známe.

Pro některé osoby, které jsou ve stavu vzpoury, není vždy jednoduché přijmout vhodné principy. A když zaženeme kohokoli na nevhodnou cestu našim nevhodným chování, a on se například schová do ulity, tak ho tím navádíme do pozice vzpurného dítěte, která je nevhodná a vede ke strachu, podezíravosti a nedůvěře.

A to vše platí pro každého z nás.

VŘELE DOPORUČUJI VŠE ODPUSTIT VŠEM OSTATNÍM, I SÁM SOBĚ, NEZAPOMÍNAT, ALE ZABRÁNIT OPAKOVÁNÍ NĚČEHO, CO VYŽADUJE ODPUŠTĚNÍ (UDĚLAT JASNOU DOHODU). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11