KREATIVITA

PODSTATA: tvořivost, tvůrčí myšlení, konání

NAŠE DOPORUČENÍ:

KREATIVITA JE VELMI VHODNÁ PRO KAŽDÉHO Z NÁS. KREATIVITA JE LIDSKÁ KVALITA A PATŘÍ DO JEDNOHO Z NAŠICH 9ti PLÁNŮ CTNOSTÍ (Plány ctností - něžnost, dobrosrdečnost, soucit, pracovitost, čestnost, kreativita, pragmatismus / konkrétnost, smysl pro literaturu, smysl pro matematiku).

Kreativita je součástí kvantové fyziky. Kdy 1 + 1 ≠ 2, výsledek se nikdy nerovná 2 a nikdy není stejný. Například, kdy 1 + 1 = 3. Jedna žena + jeden muž = 1 a více dětí, které nejsou nikdy identické na 100%. Nebo například v hodině kreslení podle jedné předlohy vznikne X odlišných kreseb. Podle jednoho receptu vznikne jídlo se stejným názvem, ale chuť se proměňuje v závislosti na tom, kdo jídlo připravuje, na čem ho připravuje a na kvalitě surovin. 1 + 1 ≠ 2 vyjadřuje, že nikdy nejsou na planetě 2 naprosto totožné bytosti, stromy, rostliny,... ani domy. 

U kretivity se jedná o stimulaci naší představivosti a nápaditosti, kterou transformujeme do reality = realizujeme naše nápady. Kreativitu můžeme rozvíjet v různých oblastech, počínaje kresbou, modelářstvím, patchwork, šitím, paličkováním, pletením, tvorbou z různých materiálů jako je dřevo, kovy, plast, hlína, sklo, karton, ... přes muziku, tanec, psaní, fotografování až po vaření či zútulňování našich domovů ...                                                                                             Kreativita neboli tvořivost vyjadřuje schopnost vytvořit ze stávajícího materiálu něco nového. A my máme k dispozici mnoho různých možností, jak kreativitu vyjádřit. Například: tužka + papír vznikne kresba; kladivo + majzlík + kámen vznikne socha; jehlice + vlna vznikne čepice, svetr,... 

První krok - výběr oblasti, která nás zajímá a oslovuje - projekt.                                                                                                                Druhý krok - uvědomit si co si přejeme vytvořit, s respektem k životnímu cyklu myšlenky.                                                           Třetí krok - technika, materiál - jak budeme projekt realizovat                                                                                                     Čtvrtý krok - realizace

Je velmi vhodné již od malička děti podporovat a vést ke kreativitě. Například nabídnout ji, aby vytvořili dárek k narozeninám, svátku, k Vánocům. Nechat na nich jak budou dárek realizovat. A vytvořit osobní dárek je mnohdy příjemnější než vždy dárky kupovat. 

PRO KAŽDÉHO Z NÁS JE DŮLEŽITÉ UVĚDOMIT SI OBLASTI, V KTERÝ SI PŘEJEME NAŠÍ KREATIVITU VYJÁDŘIT A VĚNOVAT ČAS TOMU, ABYCHOM NAŠE PŘEDSTAVY VĚDOMĚ REALIZOVALI A KREATIVITU PROŽÍVALI.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11