BÝT ŠŤASTNÍ Z TOHO, CO JE

PODSTATA: štěstí, že něco mám; být spokojený, i když zrovna slunce nesvítí; nemusíme mít vše, co chceme nebo co nám vnucují, přijímat jak to je a být za to vděčný.

NAŠE DOPORUČENÍ:

BÝT ŠŤASTNÍ Z TOHO, CO JE, JE JEDEN ZE ZÁKLADNÍCH PILÍŘŮ NAŠEHO ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA V LÁSCE. TO JE CESTA, KTEROU JE VHODNÉ SI VŽDY VYBRAT A NIKDY NEOPOUŠTĚT. VŘELE DOPORUČUJEME.

Znamená to, že přijímáme a respektujeme Zákonitost, se kterou žijeme v harmonii. Uvědomujeme si a respektujeme fakt: ENERGIE, KTERÁ STVOŘILA VESMÍR, VÍ VŠE LÉPE NEŽ MYV PODSTATĚ SE JEDNÁ O NAŠE POCHOPENÍ, PŘIJETÍ A RESPEKTOVÁNÍ ZÁKONITOSTI.

Máme pouze 2 možnosti přístupů k životu:

a)  Buď všemu, co se děje a bude se dít, rozumíme lépe my, než energie, která stvořila vesmír.

Pak doporučuji uvědomit si :

  • Umíte pohnout Zeměkoulí? já to neumím, ale energie, která stvořila vesmír, točí nejen se zeměkoulí, ale i s celým vesmírem.
  • Kdo vymyslel zákony v rámci Zákonitosti? Lidé? Lidstvo pouze objevuje, co již někdo jiný stvořil před mnoha lety.
  • Kdo umí vysvětlit zemskou přitažlivost, natož ji vytvořit?
  • Kdo je schopen vědomě organizovat a řídit náš metabolismus neboli vykonávat každou vteřinu miliardy miliard chemických reakcí v našem organismu?
  • Kdo z nás je schopen vytvořit veškeré principy našich bytostí na fyziologické a energetické úrovni?
  • Kdo umí vytvořit jakýkoliv atom se stejnými vlastnostmi, jaké existují dnes?
  • Kdo umí vytvořit pouze z energie jakoukoliv živou bytost?
  • ...
Přesvědčením, že víme vše lépe a že Zákonitost, ve které žijeme, nefunguje, tak jak my chceme, vytváříme v sobě i v okolí nepříjemné energie. Pak se divíme, že nám není dobře, jsme nešťastní, naštvaní... Namísto toho, abychom Zákonitost pochopili a respektovali ji a žili šťastně.

b) Energie, která stvořila vesmír, rozumí všemu lépe, než my

Osobně vnímám, přijímám a respektuji, že energie, která stvořila Vesmír, ví vše mnohem lépe než já. Zároveň vím, že se mám stále co učit a vyvíjím se. Principy asymptot platí i zde.

Záleží na nás jakou cestu si vybereme

  • BÝT ŠŤASTNÝ Z TOHO CO JE

nebo

JE VHODNÉ UVĚDOMIT SI A PŘIJMOUT, ŽE ZÁKONITOST JE VELMI NÁDHERNÝ SOUHRN ZÁKONŮ PŘÍRODY -  VESMÍRU, KTERÉ JDOU MNOHEM DÁLE, NEŽ JE NAŠE MYSL SCHOPNA POCHOPIT, NATOŽ VYTVOŘIT.

Jakmile si uvědomíme nekonečné principy Zákonitosti, tak se nám otevřou možnosti pro změnu pohledu na vše a umožníme si žít bez obav v LÁSCE.

Záměrem Zákonitosti je umožnit nám vývoj a pokračování celého stvoření, což znamená i vývoj našich bytostí. Celek se vylepšuje a vhodně vyvíjí na základě vývoje jednotlivých částí celku. Ano, někdy nás tento vývoj může i bolet (nemoc, úraz, ztráta, ...), ale když si uvědomíme existenci zákona akce - reakce a podíváme se na vše do hloubky, tak máme možnost vývoj buď přijmout, nebo ne.

Záměrem Zákonitosti není vše ničit a trápit nás. Kdyby byl cíl vše zničit, stačilo by změnit nebo zrušit pár některých z vesmírných zákonů. Například zrušit gravitaci. Jaké budou důsledky? Vše se okamžitě změní, hmota nebude, neboť se rozpadnou atomy, ...

V rámci WE-AGREE se pokuste vytvořit vhodný funkční model, který umožní vývoj všech a zároveň nechá na výběr všem zúčastněným v různých stádiích vývoje sbírat zkušenosti, učit se, rozvíjet se, ...

Být šťastný z toho, co je a žít v LÁSCE je smyslem našeho života. Pokud bychom se všichni narodili vyspělí a „svatí", jaká by byla motivace pro vývoj našich bytostí?

KDYŽ SI PŘEJETE ŽÍT V LÁSCE, OBJEVÍ SE MNOHO OTÁZEK, KTERÉ BUDETE POSTUPNĚ ŘEŠIT SAMI I S OSTATNÍMI. NAUČTE SE ŽÍT S RESPEKTEM A V HARMONII K ZÁKONITOSTI A UVIDÍTE, ŽE JE MOŽNÉ ŽÍT ŠŤASTNĚ A SPOKOJENĚ S LÁSKOU, TADY A TEĎ = V RÁJI. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11