PŘÁNÍ 

PODSTATA: je energie, která nám umožňuje dosahovat vybraného cíle a je propojená s přijímáním výsledků v naprosté pohodě.

NAŠE DOPORUČENÍ:

PŘÁNÍ JE ZÁKLADEM A NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA.

PŘÁNÍ JE TO, CO MÁ BÝT ZÁKLADNÍ SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA. JE VELMI DŮLEŽITÉ SE NAUČIT ŽÍT V PŘÁNÍ A VYLOUČIT CHTĚNÍ Z NAŠEHO ŽIVOTA A TÍM SI UMOŽNIT ŽÍT V LÁSCE

MÁME-LI POCHOPIT ROZDÍLY MEZI PŘÁNÍM A CHTĚNÍM, TAK JE TŘEBA UVĚDOMIT SI NĚKOLIK ASPEKTŮ. NEJEN, CO TENTO ROZDÍL ZNAMENÁ V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ, ALE I ZÁKONITOST, KTERÁ TYTO ROZDÍLY VYSVĚTLUJE.

Na první pohled se tento rozdíl zdá velmi nepodstatný. Uvědomujete si rozdíly a důsledky? Než budete pokračovat, doporučuji vám vzít si tužku a papír a napsat si nebo prodiskutovat, zda a případně jaký rozdíl vnímáte mezi těmito dvěma přístupy: CHCI VERSUS PŘEJI SI. Zkuste si vzájemně říct:

 • Chci, abys udělal ...
 • Přeji si, abys udělal ...

Cítíte a vnímáte nějaký rozdíl? A jaký? 

Následně si přečtěte následující text a znovu porovnejte vaše názory.

PODÍVEJME SE NEJDŘÍVE NA ROZDÍLY MEZI PŘÁNÍM A CHTĚNÍM.

V čem spočívají rozdíly?

 • Cíle mohou být stejné.
 • Věnovaná energie může být stejná (čas, peníze, práce, ...).
 • Stanovení časového harmonogramu může být stejné.
 • Výsledek může být stejný. Dosáhneme nebo nedosáhneme původního cíle anebo půjdeme dál ...
 • Naše reakce v případě dosažení nebo překonání cíle je stejná: radost ...

V čem je tedy rozdíl a jak jej poznáme?

Rozdíl spočívá v naší odlišné reakci, pokud jsme nedosáhli cíle. Rozdíly na energetické úrovni probereme později. 

 • Přejeme-li si, tak přijímáme vše tak, jak je. Někdy sice potřebujeme trochu více času k pochopení, ale v principu zůstaneme klidní. Přijímáme, že vesmír ví lépe než my co se má uskutečnit.

Příklad ze sportu: Viděli jste například jednoho z nejúspěšnějších tenistů Rogera Federera, který byl světovou jedničkou 310 týdnů, rozčilovat se, lámat rakety, když se mu nedařilo (pomineme-li juniorské období)? A v současnosti, díky pochopení a přání, je stále mezi nejlepšími hráči světa.                                                                                                                             Každý z nás si dovede představit různé životní situace, kterými prošel, a i když nedosáhl cíle, zůstal v klidu. To neznamená, že nebudeme pokračovat na zlepšení situace, i když jsme nedosáhli cíle. Není vždy jednoduché rozpoznat hranici mezi výdrží (některé věci nejdou napoprvé, ale jsou v souladu se Zákonitostí) a tvrdohlavostí (která je nevhodná, když se snažíme dokazovat něco nesmyslného proti Zákonitosti).             

 • Chceme-li, tak je možné, že budeme naštvaní, rozčilovat se, vztekat se, nadávat, zlobit se nebo budeme zklamaní, smutní, lítostiví, ... v případě, že není vše tak jak my chceme. Tím ukazujeme na to, že si myslíme, že všemu rozumíme lépe než Vesmír, což je velmi nevhodná hypotéza. 

Co to znamená v praktickém životě? V podstatě v souladu s přáním přijímáme, že si něco přejeme, ale ne vždy vše bude podle nás = vesmír dělá to co má a ne jen to co my chceme. Podstatné je, že danou situaci přijmeme a můžeme postupně dále pracovat na zlepšení podmínek a našeho přístupu vedoucího ke splnění našeho přání. V přání zůstaneme klidní a nevytváříme nevhodné a nepříjemné energie. 

Příklady:

Co znamená, když upadneme? Nebyli jsme v souladu se zákonem rovnováhy a gravitace, nebo-li zemské přitažlivosti. Není v lidských silách, abychom změnili zákon gravitace. Situaci můžeme přijmout a hledat řešení nebo se budeme vztekat. Od narození se snažíme vyrovnávat se zákonem gravitace, učíme se chodit, posilujeme naše svaly a schopnost rovnováhy, abychom nepadali. A v případě potřeby (například úrazu, oslabení, nebo věku) můžeme používat různé pomůcky, abychom se co nejlépe vyrovnali s gravitací.

Spousta lidí sleduje počasí a „stěžuje si", že je moc zima, moc teplo, prší, v podstatě jim vadí cokoli.

Čekáme na vlak nebo na letadlo a společnost ohlásí, že budou zpožděné o 5 hodin. Někteří začnou nadávat (ale vlastně pouze tvoří nepříjemnou energii, která nic neřeší, ale pouze nás a ostatní kolem otravuje. Jiní se naopak věnují tomu, co mohou řešit: zavolají osobám, které na ně čekají a oznámí jim, že pravděpodobně přijedou s 5 hodinami zpoždění, a budou pracovat, číst, nebo přemýšlet o něčem konstruktivním. 

Vždy máme na vybranou.

Co je třeba pochopit a udělat, aby našemu okolí a nám bylo lépe?

Už jenom uvědomíme-li si příčiny naší nespokojenosti, tak se naše myšlení a posléze i život hodně změní, Rozhodně se počasí nezmění, když budeme nespokojení, naštvaní a vztekat se. Když máme zlost, tak otravujeme nepříjemnou škodlivou energií nejen sami sebe, ale i okolí. V našem životě je vhodné přijmout události, na které nemáme vliv a věnovat energii oblastem, které mohou pomáhat ostatním i nám v našem bytostném vývoji. Z toho je jasné, že máme v životě na výběr mezi různými cestami. Je pouze na nás, kterou si vybereme.

Buď jsme v životě:

nebo 

Co vyplývá z uvedených faktů?

Když jsem poprvé slyšel větu: „druhá světová válka vznikla, protože člověk organizoval svět podle svého", byl jsem velmi překvapen a trvalo mi delší dobu, než jsem pochopil, co to znamená a jaká zákonitost za tím vším je. Jednoduché pravidlo v životě je: nedělej druhému, co si nepřeješ, aby ti druhý dělal. Chceš, aby svět byl pouze podle tvého? A jaká práva mají ostatní? Kdo rozhoduje o tom, co má být? Člověk nemá na racionální úrovni kapacity, které jsou schopny zohledňovat veškeré parametry zákona Vesmíru (Zákonitosti) pro všechny na této planetě. Můžeme si myslet, že vše umíme lépe, než to, co stvořilo vesmír a veškeré zákony. Anebo přijmout, že všemu nerozumíme a nejsme zde k tomu, abychom soudili Vesmír.

Rozdíl mezi přáním a chtěním na energetické úrovni zobrazují  ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY   níže na schématu vidíme:                                                                                                              horizontální  červenou vlnu  = magnetická energie

vertikální modrou vlnu = elektrická energie                                                                                                                                                                        

U „přání" aktivujeme obě dvě energie - magnetickou i elektrickou energii.

 U „chtění" aktivujeme pouze jednu energii - magnetickou energii.

Když se podíváme na schéma zepředu v prostoru (ve směru osy z), tak uvidíme:

 • PLUS = PŘÁNÍ, které je mnohem silnější, neboť navíc k magnetické energii používá i elektrickou energii
 • MINUS = CHTĚNÍ, které používá pouze magnetickou energii

Tato součást Zákonitosti nás provází celý život. Když procházíme naším životem ve stavu chtěníprožíváme často nepříjemné momenty, neboť tvoříme nevhodné energie, když není podle našeho. V jaké energii se budeme pohybovat, když budeme kolem nás šířit zlobu? Občas, i když je to na hranici slušnosti, používám přirovnání jak voníme, když jsme nasr...(zlobíme se) nebo posr... (máme strach)? Tyto nevhodné energie nepatří do našich životů a nikdo se v nich necítí dobře, ale někteří si to neuvědomují. Respektování a znalost Zákonitosti neznamená, že žijeme ve strachu. Naopak používáme-li soudnost + rozlišování + moudrost + respekt, žijeme ve velmi příjemných energiích.

Ve stavu přání je nám lépe, neboť si „peklo" (= nevhodné energie) netvoříme. Naopak ve stavu přání šíříme příjemnou energii, ve které je nám všem dobře.

Zkuste vnímat, jak vám a vašemu okolí je, když se někdo nebo vy rozčilujete. Automaticky se tvoří negativní energie, kterou si v životě vědomě nepřejeme.  

Z čeho vlastně vzniká naše zlost, naštvání, ...? Vznikají z toho, že věci nejsou tak, jak chceme (= chtění). Co znamená být v „chtění"? Většinou se jedná o nepochopení 2 hlavních aspektů:

 • Zanešené energetické body. Některé energetické body v našich energetických strukturách můžeme mít zanesené (ale nemusíme)Jedná se o stovky různých bodů jako bod přecitlivělosti, necitlivosti, konzervatismu, zloby, utrpení, strachu... 
 • Neznalost nebo nerespektování přírodních zákonů. Od jednoduchých zákonů jako gravitace neboli zemská přitažlivost - Ek= ½ m*v2 (následkem je pád, autonehoda, ... ). Přes zákon jako nedělej druhému, co si nepřeješ, aby ti druhý dělal (nepřejete si, aby na vás někdo křičel, bil vás, poroučel vám, trápil vás, vydíral vás emočně, ...), tak to nedělejte ani vy.  Až se dostaneme k zákonům o fungování našich bytostí nejen na fyziologické, ale i na energetické úrovni.

Pochopením a přijetím těchto aspektů se nakonec naučíme žít v LÁSCE = POMOC A VÝMĚNA.

V dalších vysvětleních slov a pojmů najdete informace, které vyjasňují, co znamená „přát si" v praktickém životě a různé aspekty přírodních zákonů s jejich vlivem na náš každodenní život. Naše myšlení vyžaduje naši stálou pozornost. Je vhodné se naučit vědomě myslet, mluvit a jednat. A nenechat naší myslí probíhat nevhodné myšlenky, černé myšlenky ...). 

NAŠE DOPORUČENÍ:

OPRAVDU VĚNUJME VELKOU PÉČI POCHOPENÍ PRINCIPU „PŘÁNÍ - CHTĚNÍ" A PERMANENTNĚ APLIKUJME PŘÁNÍ V KAŽDÉM OKAMŽIKU NAŠEHO ŽIVOTA. POMÁHEJME SI NAVZÁJEM,  ABYCHOM SE VŠICHNI NAUČILI ŽÍT V PŘÁNÍ. Někdy to může vyžadovat více času k plnému pochopení rozdílů, ALE  ŽÍT V LÁSCE BEZ PŘÁNÍ NENÍ MOŽNÉ.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11