ČAKRA 1

  • Nachází se: -
  • Odpovídá : endokrinní žláze : nadledvinky
  • Probouzí se do své plné aktivity: ve 4h ráno
  • Kdy: to je okamžik kdy můžeme pozorovat nejvyšší aktivitu tvoření.
  • Barva: červená
  • Hudební nota : DO
  • Den v týdnu: pondělí'

Příklad kvalit:

vůle, bojovnost, rozhodnost, výdrž, koncentrace,

Nevhodné vlastnosti:

tyranie, mocenský přístup, zloba, vulgarita, voluntarismus (vznikl jako reakce na krajní racionalismus a intelektualismus).

Na fyziologické úrovni je: startér dne

Extrémní zdůraznění vůle a v některých případech i neomezené svobody, může však znamenat i potlačení rozumu, poznání a pravdy, a tak vést až k iracionalismu. Vůle se pak pokládá za základní princip veškeré reality. CHTĚNÍ Protiklad rozumu a vůle, pravdy a síly, poznání a jednání, rozvahy a svobody, intelektualismu a voluntarismu patří tedy mezi základní polarity lidského myšlení a jednání. Obě složky k lidskému životu nepochybně patří, každá z nich však sama o sobě může vést k nežádoucím důsledkům.