Terms and Conditions

Notice: These Business Conditions were prepared by the Association for Electronic Commerce (APEK) and are available for free download at: https://www.apek.cz/clanky/apek-vzorove-obchodni-podminky-aktualizovany. This is only a sample document, which is not legally binding and Webnode accepts no liability for damage caused by the use of this document. We recommend that you consult with your attorney to adjust these terms and conditions to suit your business needs.


TERMS AND CONDITIONS

trading companies: CPE Distribution a.s.

with its registered office at Sluneční náměstí 2561/3, Stodůlky, 158 00 - Prague 5

identification number: 27168115

entered in the Commercial Register kept at the Municipal Court in Prague, Section Section B, Insert 9459

for the sale of goods through an online store located at the Internet address https://www.eshop.bioligocee.eu/OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Introductory provisions

1.1. These business conditions (hereinafter referred to as "business conditions") of the business company CPE Distribution as, with its registered office at Sluneční náměstí 2561/3, Stodůlky, 158 00 Prague 5, identification number: 27168115, entered in the Commercial Register kept at the Municipal Court in Prague, Section B , insert 9459 (hereinafter referred to as the "seller") regulate in accordance with the provisions of § 1751 par. 1 of Act no. 89/2012 Coll., Civil Code (hereinafter "Civil Code") mutual rights and obligations of the parties arising in connection with or on the basis of a purchase contract (hereinafter "purchase contract") concluded between the seller and another person (hereinafter "buyer") ) through the seller's online shop. The internet shop is operated by the seller on a website located at the internet address https://www.eshop.bioligocee.eu/ (hereinafter referred to as the "website"), through the interface of the website (hereinafter referred to as the "web interface of the shop").1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti CPE Distribution a.s., se sídlem Sluneční náměstí 2561/3, Stodůlky, 158 00 Praha 5, identifikační číslo: 27168115, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9459 (dále jen "prodávající") upravují vsouladu sustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.eshop.bioligocee.eu/ (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. User account

2.1. Based on the buyer's registration made on the website, the buyer can access its user interface. From its user interface, the buyer can order goods (hereinafter "user account"). If the web interface of the store allows it, the buyer can also order goods without registration directly from the web interface of the store.

2.2. When registering on the website and when ordering goods, the buyer is obliged to state all data correctly and truthfully. The buyer is obliged to update the data specified in the user account in the event of any change. The data provided by the buyer in the user account and when ordering goods are considered correct by the seller.
2.3. Access to the user account is secured by a username and password. The buyer is obliged to maintain confidentiality regarding the information necessary to access his user account.
2.4. The buyer is not entitled to allow the use of the user account to third parties.
2.5. The seller may cancel the user account, especially if the buyer does not use his user account for more than [period of time], or if the buyer violates his obligations under the purchase agreement (including the terms and conditions).
2.6. The Buyer acknowledges that the user account may not be available around the clock, especially with regard to the necessary maintenance of the hardware and software equipment of the Seller, or necessary maintenance of third party hardware and software.

3.Conclusion of the purchase contract

3.1. All presentation of goods placed in the web interface of the store is of an informative nature and the seller is not obliged to enter into a purchase agreement regarding these goods. The provisions of § 1732 para. 2 of the Civil Code shall not apply.
3.2. The web interface of the store contains information about the goods, including the prices of individual goods and the cost of returning the goods, if the goods cannot, by their nature, be returned by regular mail. The prices of goods are listed including value added tax and all related fees. The prices of the goods remain valid as long as they are displayed in the web interface of the store. This provision does not limit the possibility of the seller to conclude a purchase contract under individually agreed conditions.
3.3. The web interface of the store also contains information on the costs associated with the packaging and delivery of goods. The information on costs associated with the packaging and delivery of goods listed in the web interface of the store is valid only in cases where the goods are delivered within the territory of the Czech Republic.
3.4. To order goods, the buyer fills in the order form in the web interface of the store. The order form contains in particular information about:
3.4.1. the ordered goods (the ordered goods are "inserted" by the buyer into the electronic shopping cart of the web interface of the store),
3.4.2. the method of payment of the purchase price of the goods, information on the required method of delivery of the ordered goods and
3.4.3. information on the costs associated with the delivery of goods (hereinafter collectively referred to as "order").
3.5. Before sending the order to the seller, the buyer is allowed to check and change the data that the buyer has entered in the order, even with regard to the buyer's ability to detect and correct errors made when entering data into the order. The buyer sends the order to the seller by clicking on the "Complete order" button. The data listed in the order they are deemed correct by the seller. Immediately after receiving the order, the Seller will confirm this receipt to the Buyer by e-mail to the Buyer's e-mail address specified in the user account or in the order (hereinafter referred to as the "Buyer's e-mail address").
3.6. Depending on the nature of the order (quantity of goods, purchase price, estimated shipping costs), the seller is always entitled to ask the buyer for additional confirmation of the order (for example, in writing or by telephone).
3.7. The contractual relationship between the seller and the buyer arises from the delivery of the acceptance of the order (acceptance), which is sent by the seller to the buyer by e-mail to the buyer's e-mail address.
3.8. The buyer agrees to the use of means of distance communication when concluding the purchase contract. The costs incurred by the buyer in the use of means of distance communication in connection with the conclusion of the purchase contract (costs of internet connection, costs of telephone calls) shall be borne by the buyer himself, and these costs do not differ from the basic rate.3.


4.Price of goods and payment terms

4.1. The price of the goods and any costs associated with the delivery of goods under the purchase agreement, the buyer may pay the seller in the following ways:
- in cash at the seller's premises at [......... ..];
- in cash on delivery at the place specified by the buyer in the order;
- by cashless transfer to the seller's account No [......... ..], kept with the company [......... ..] (hereinafter referred to as the "seller's account");
- cashless through a payment system [......... ..];
- cashless payment card;
- through a loan provided by a third party.
4.2. Along with the purchase price, the buyer is obliged to pay the seller the costs associated with packaging and delivery of goods in the agreed amount. Unless expressly stated otherwise, the purchase price also includes the costs associated with the delivery of goods.
4.3. The seller does not require a deposit or other similar payment from the buyer. This does not affect the provisions of Article 4.6 of the Terms and Conditions regarding the obligation to pay the purchase price of the goods in advance.
4.4. In the case of payment in cash or in the case of payment on delivery, the purchase price is payable upon receipt of the goods. In the case of non-cash payment, the purchase price is payable within [......... ..] days from the conclusion of the purchase contract.
4.5. In the case of non-cash payment, the buyer is obliged to pay the purchase price of the goods together with the variable payment symbol. In the case of non-cash payment, the buyer's obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the seller's account.
4.6. The seller is entitled, especially in the event that the buyer does not provide additional confirmation of the order (Article 3.6), to demand payment of the full purchase price before sending the goods to the buyer. The provisions of § 2119 par. 1 of the Civil Code shall not apply.
4.7. Any discounts on the price of goods provided by the seller to the buyer cannot be combined with each other.
4.8. If this is customary in business relations or if so stipulated by generally binding legal regulations, the seller shall issue a tax document - an invoice - to the buyer regarding payments made on the basis of the purchase contract. Seller [......... ..] paying value added tax. The tax document - invoice will be issued by the seller to the buyer after payment of the price of the goods and will be sent in electronic form to the buyer's electronic address.
4.9. According to the Act on the Registration of Sales, the seller is obliged to issue a receipt to the buyer. At the same time, he is obliged to register the received revenue with the tax administrator online; in the event of a technical failure, within 48 hours at the latest.4.


5.Withdrawal from the purchase contract

5.1. The buyer acknowledges that according to the provisions of § 1837 of the Civil Code, it is not possible to withdraw from the purchase contract for the supply of goods, which was modified according to the wishes of the buyer or for him, from the purchase contract for the delivery of perishable goods and goods , which has been irretrievably mixed with other goods after delivery, from the purchase contract for the supply of goods in a sealed package, which the consumer has removed from the packaging and cannot be returned for hygienic reasons, and from the purchase contract for the supply of audio or video recording or computer program original packaging.
5.2. If it is not a case referred to in Article 5.1 of the Terms and Conditions or another case where it is not possible to withdraw from the purchase contract, the buyer has the right to withdraw from the purchase contract in accordance with § 1829 paragraph 1 of the Civil Code, within fourteen (14 ) days from the receipt of the goods, and in the event that the subject of the purchase contract is several types of goods or delivery of several parts, this period runs from the date of receipt of the last delivery of goods. Withdrawal from the purchase contract must be sent to the seller within the period specified in the previous sentence. To withdraw from the purchase contract, the buyer can use the sample form provided by the seller, which forms an annex to the terms and conditions. Withdrawal from the purchase contract may be sent by the buyer to the address of the seller's business premises or to the seller's e-mail address [......... ..].
5.3. In the event of withdrawal from the purchase contract pursuant to Article 5.2 of the Terms and Conditions, the purchase contract is canceled from the beginning. The goods must be returned to the seller by the buyer within fourteen (14) days from the delivery of the withdrawal from the purchase contract to the seller. If the buyer withdraws from the purchase contract, the buyer bears the costs associated with the return of goods to the seller, even if the goods can not be returned due to its nature by regular mail.
5.4. In the event of withdrawal from the purchase contract pursuant to Article 5.2 of the Terms and Conditions, the seller will return the funds received from the buyer within fourteen (14) days of withdrawal from the purchase contract by the buyer, in the same way as the seller received from the buyer. The seller is also entitled to return the performance provided by the buyer when returning the goods to the buyer or in any other way, if the buyer agrees and the buyer does not incur additional costs. If the buyer withdraws from the purchase contract, the seller is not obliged to return the received funds to the buyer before the buyer returns the goods or proves that he sent the goods to the seller.
5.5. The seller is entitled to unilaterally set off the right to compensation for damage caused to the goods against the buyer's right to a refund of the purchase price.
5.6. In cases where the buyer has the right to withdraw from the purchase contract in accordance with the provisions of § 1829 paragraph 1 of the Civil Code, the seller is also entitled to withdraw from the purchase contract at any time, until the goods are taken over by the buyer. In such a case, the seller will return the purchase price to the buyer without undue delay, non-cash to the account designated by the buyer.
5.7. If a gift is provided to the buyer together with the goods, the gift contract between the seller and the buyer is concluded with the untying condition that if the buyer withdraws from the purchase contract, the gift contract for such a gift loses its effect and the buyer is obliged to return given a gift.5.


6. Transport and delivery of goods

6.1. In the event that the mode of transport is contracted on the basis of a special request of the buyer, the buyer bears the risk and any additional costs associated with this mode of transport.
6.2. If, according to the purchase contract, the seller is obliged to deliver the goods to the place specified by the buyer in the order, the buyer is obliged to take over the goods upon delivery.
6.3. In the event that for reasons on the part of the buyer it is necessary to deliver the goods repeatedly or in another way than specified in the order, the buyer is obliged to pay the costs associated with repeated delivery of goods, respectively. costs associated with another method of delivery.
6.4. Upon receipt of the goods from the carrier, the buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the goods and in case of any defects immediately notify the carrier. In the case of finding a violation of the packaging indicating unauthorized entry into the shipment, the buyer does not have to take over the shipment from the carrier.
6.5. Other rights and obligations of the parties in the transport of goods may be governed by the special delivery conditions of the seller, if issued by the seller.


7.Rights from defective performance

7.1. The rights and obligations of the contracting parties regarding the rights arising from defective performance are governed by the relevant generally binding legal regulations (especially the provisions of § 1914 to 1925, § 2099 to 2117 and § 2161 to 2174 of the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., On consumer protection, as amended).
7.2. The seller responds to the buyer that the goods are free of defects upon receipt. In particular, the seller is responsible to the buyer that at the time when the buyer took over the goods:
7.2.1. the goods have the characteristics agreed upon by the parties and, in the absence of an agreement, have the characteristics described by the seller or the manufacturer or which the buyer expected with regard to the nature of the goods and on the basis of their advertising,
7.2.2. the goods are fit for the purpose stated by the seller for their use or for which goods of this kind are usually used,
7.2.3. the goods correspond in quality or design to the agreed sample or model, if the quality or design was determined according to the agreed sample or model,
7.2.4. the goods are in the appropriate quantity, measure or weight; and
7.2.5. the goods comply with the requirements of legal regulations.
7.3. The provisions set out in Article 7.2 of the Terms and Conditions shall not apply to goods sold at a lower price for a defect for which a lower price has been agreed, to wear and tear caused by its normal use, to used goods for a defect corresponding to the degree of use or wear the buyer, or if it follows from the nature of the goods.
7.4. If the defect becomes apparent within six months of receipt, the goods are deemed to have been defective at the time of receipt. The buyer is entitled to exercise the right to a defect that occurs in consumer goods within twenty-four months of receipt.
7.5. The buyer exercises the rights arising from defective performance with the seller at the address of his establishment, where the acceptance of the complaint is possible with regard to the range of goods sold, or at the registered office or place of business.
7.6. Other rights and obligations of the parties related to the seller's liability for defects may be regulated by the seller's complaint procedure.


8. Other rights and obligations of the contracting parties

8.1. The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price of the goods.
8.2. In relation to the buyer, the seller is not bound by any codes of conduct in the sense of the provisions of § 1826 par. e) of the Civil Code.
8.3. Consumer complaints are handled by the seller via an electronic address [......... ..]. The seller will send information on the settlement of the buyer's complaint to the buyer's e-mail address.
8.4. The Czech Trade Inspection Authority, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, IČ: 000 20 869, Internet address: https://adr.coi.cz/cs, is responsible for the out-of-court settlement of consumer disputes arising from the purchase contract. The online dispute resolution platform, available at https://ec.europa.eu/consumers/odr, can be used to resolve disputes between the seller and the buyer under the purchase agreement.
8.5. European Consumer Center Czech Republic, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, Internet address: https://www.evropskyspotrebitel.cz is a contact point pursuant to Regulation (EU) No. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the resolution of consumer disputes online and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22 / EC (the Regulation on consumer dispute resolution online).
8.6. The seller is entitled to sell goods on the basis of a trade license. Trade licensing is performed within the scope of its competence by the relevant trade licensing office. The Office for Personal Data Protection supervises the area of ​​personal data protection. To a limited extent, the Czech Trade Inspection Authority also supervises compliance with Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, as amended.
8.7. The buyer hereby assumes the risk of a change of circumstances in the sense of § 1765 paragraph 2 of the Civil Code.


9. Protection of personal data

9.1. 9.1. Its obligation to provide information to the buyer within the meaning of Article 13 of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) ( hereinafter referred to as the "GDPR Regulation") related to the processing of the Buyer's personal data for the purposes of fulfilling the purchase contract, for the purposes of negotiating this contract and for the purposes of fulfilling the Seller's public law obligations.

10. Sending business messages and storing cookies

10.1. The Buyer agrees to the sending of information related to the goods, services or business of the Seller to the electronic address of the Buyer and further agrees to the sending of commercial communications by the Seller to the electronic address of the Buyer. The seller fulfills his information obligation towards the buyer within the meaning of Article 13 of the GDPR Regulation related to the processing of the buyer's personal data for the purpose of sending commercial communications by means of a special document.

10.2. The buyer agrees to the storage of so-called cookies on his computer. In the event that it is possible to make a purchase on the website and fulfill the seller's obligations under the purchase contract without storing so-called cookies on the buyer's computer, the buyer may revoke the consent under the previous sentence at any time.

11. Delivery

11.1. It can be delivered to the buyer to the buyer's email address.

12. Final provisions

12.1. If the relationship established by the purchase contract contains an international (foreign) element, then the parties agree that the relationship is governed by Czech law.
12.2. The choice of law under Article 12.1 of the Terms and Conditions does not deprive the consumer of the protection afforded by the provisions of the law which cannot be derogated from by contract and which would otherwise apply under Article 6 (1) of Regulation Council Regulation (EC) No 593/2008 of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I).
12.3. If any provision of the Terms and Conditions is or becomes invalid or ineffective, the invalid provision will be replaced by a provision whose meaning is as close as possible to the invalid provision. The invalidity or ineffectiveness of one provision shall not affect the validity of the other provisions.
12.4. The purchase contract, including business conditions, is archived by the seller in electronic form and is not accessible.
12.5. The appendix to the business conditions is a sample form for withdrawal from the purchase contract.
12.6. Seller's contact details: delivery address [......... ..], e-mail address [......... ..], telephone [......... ..].

At day [...........]11. Doručování


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11