ČAKRA 5

  • Nachází se na úrovni krku
  • Odpovídá: endokrinní žláze: štítná žláza
  • Probouzí se do své plné aktivity:: kolem 20h
  • Kdy: 
  • Barva: světle modrá
  • Hudební tón: SOL
  • Den v týdnu:pátek

Je to regulátor termického metabolismu

Příklad kvalit:

naslouchání, komunikace, vyjadřování, vlastní projev, konceptualizace, (koncepční) chápání, vnímání

Nevhodné vlastnosti:

nedůtklivost (je vlastní osobám které v sobě kumulují hluché/vnitřní násilí na úrovni sluchu, což může v extrémních případech vyvolávat paranoiu nebo autistické chování), proselytismus (Proselytismus je cílené získávání nových věřících pro nějakou náboženskou společnost změnou jejich původního náboženského přesvědčení.) Narcismus nebo také narcisismus charakterizuje v běžné řeči člověka s přehnaným obdivem sám k sobě, s arogantním vystupováním a nedostatkem pochopení pro druhé, které chápe jen jako nástroje pro vlastní cíle. Jedná se o vážnou poruchu osobnosti.