STRACH

PODSTATA: tísnivý pocit, často spojený s představou bezmocnosti, bázeň, obava z něčeho, z někoho

DEFINICE:

NAŠE DOPORUČENÍ:

STRACH JE VELMI NEVHODNÁ ENERGIE, KTERÁ NÁS ČASTO VYČERPÁVÁ. Otevírá mnoho nevhodných otazníků, CO KDYBY?

JE VELMI VHODNÉ NAHRADIT STRACH

· SOUDNOSTÍ

· ROZLIŠOVÁNÍM

· RESPEKTEM ZÁKONITOSTI

A TYTO 3 BODY NÁM UMOŽNÍ NEDĚLAT COKOLIV JAKKOLIV, ALE VĚDOMĚ A BEZE STRACHU ROZHODNOUT, CO JE VHODNÉ NEBO NE.

Strach je omezující, nepříjemný, nevhodný. Je to též podstata, na které mnoho firem vydělává obrovské peníze, ...

Je velmi zajímavé rozebrat, co v nás strach vyvolává /nic by nemělo, když respektujeme Zákonitost a máme v pořádku body 1) a 2) a 3) zde výše/. Když pochopíme podstatu, tak poznáme, že náš strach / obavy nejsou opodstatněné.

Když se podíváme na to, co je opravdu strach:

STRACH JE VELMI NEPŘÍJEMNÁ ENERGIE NEJEN PRO NÁS, ALE I PRO OSTATNÍ KOLEM NÁS. V češtině se pro strach používá výraz být posra... (toto nevhodné slovo nám může přiblížit to, co daná energie představuje: omezuje náš pohyb a šíří velmi nepříjemnou "vůni" kolem dokola, podobně jako být naštvaný nebo nasra... a pro pochopení si stačí uvědomit, jak nepříjemné jsou zápachy ...

Vřele nedoporučujeme.

Není to vůbec příjemný pocit. Ale je pro nás důležité projít strachem a podívat se, co se za ním schovává.

Příklad: proč neskočím z 10. patra (30 m) na beton? Kvůli strachu?

Není vhodnější uvědomit si Zákonitost a zde konkrétně G neboli zemskou přitažlivost?

Zkusme se na to podívat z hlediska soudnosti:

Základní parametry jsou

  • rychlost nárazu
  • jakou rychlost je mé tělo schopné absorbovat

gravitační a tíhové zrychlení na zemském povrchu je a g = 9,823 m·s-2

Když skočím z výšky 30 m, tak moje rychlost při nárazu bude kolem 87 km/hod.

Naše tělo není stavěné na to, abychom při volném pádu v rychlosti 87 km/hod. přežili náraz.

Tudíž nebudu skákat a vím proč, a ne kvůli strachu.

Strach z nemocí: je též velmi nepříjemná energie nejen pro nás, ale i pro ostatní.

Proč máme strach z nemocí? Ano, není to vždy příjemné.

A co kdybychom si uvědomili, že náhoda v přírodě neexistuje a že nemoc je pouze upozornění na to, že je vhodné něco změnit v naší mysli, ve vnímání Zákonitosti, v respektu Zákonitosti.

K tomu je velmi zajímavá kniha od Dr. Ruediger Dahlke: NEMOC JAKO SYMBOL (prosím odkaz na eshop a knihu bioligocee.eu), která vysvětluje velmi zajímavě symboliku každého orgánu a různých nemocí.

Nemoc je v podstatě upozornění. A je vhodné se naučit poslouchat to, co nám Zákonitost sděluje.

Protože nás žádná myšlenka nebolí a můžeme si opravdu myslet cokoli a věřit čemukoli, tak máme hmotné tělo, které cítí (i bolest) a potažmo nemoc, abychom se zamysleli, co je vhodné dle příznaků pochopit a změnit.

Proč máme mít strach z případného upozornění?

A jiný rozměr je, proč někdo vyvolává strach z nemocí?

Ano, mnoho rozhodování se činí pod vlivem strachu (velmi špatný rádce), a tak je pravděpodobné, že výsledek nebude optimální. Podobně jako každé jiné rozhodnutí pod vlivem nevhodných energií.

Strach ze smrti? Není to nepochopení toho, co je život a jak Zákonitost funguje?

Strach versus nervozita.

Je též velmi zajímavé, že mnoho obav a strachů se manifestuje přirozeně v životním cyklu nápadu / projektu /... a jsou normální / přirozené.

Například zkoušky v rámci vzdělávání. Nebo když se učíme něco nového nebo rozšiřujeme hranice našich schopností, ... Zvládnu / uspěji /budu moci pokračovat / obdržím diplom, abychom mohli dělat naše povolání, kvalifikovat se dál v soutěži, ...?

Prosím odkaz na životní cyklus myšlenky

DOPORUČUJEME ŽÍT BEZE STRACHU A NAHRADIT STRACH SOUDNOSTÍ, ROZLIŠOVÁNÍM A RESPEKTEM V RÁMCI ZÁKONITOSTI.